Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Ägarpodden: Åsa Wallenberg SPP – Kan indexfonder ta ansvar som aktiva ägare?

Påverka utan att äga, går det? Det är en av frågorna som Åsa Wallenberg, vd SPP fonder, svarar på i Ägarpodden från AP7.

Lyssna på avsnittet:

SPP är del av den norska finanskoncernen Storebrand men har en mer strikt exkluderingslista än moderkoncernen i Norge. Bland annat med exkludering av alla spel-, alkohol- och fossilbolag till skillnad från Storebrand. Åsa Wallenberg reflekterar i Ägarpodden över vad det medför att ha olika strategier inom samma koncern. Och hon menar bestämt att man kan påverka även om man inte äger bolag.

– I samband med att vi avyttrade alla fossilbolag och även efter det har vi aldrig fått prata så mycket om den frågan. Medialt, med branschkollegor, med kunder och med fossila branschen. Genom att driva opinion kan du fortsätta påverka menar jag bestämt.

Åsa Wallenberg nämner i Ägarpodden att SPPs hållbarhetsarbete utgår ifrån att simultant använda de tre verktygen; att välja in, välja bort och påverka.

– Hållbarhetsrisker är reella, vi har klimatutmaningar. Hanterar vi inte dem så riskerar vi väldigt stora värden. I vårt ansvar vill vi undvika risker kopplade till hållbarhetsfrågor men det finns också enorma möjligheter.

– Hur vill kunderna att pengar ska vara investerade, hur kan du skapa avkastning på ett bra sätt och hur kan du undvika risker?

Indexnära fonder, kan de verkligen vara aktiva ägare?

– Att förvaltningsformen skulle vara avgörande för hur framgångsrik man är i sitt ägarstyrningsarbete är att förenkla ganska mycket. Det finns aktiva fonder som är jätteduktiga på att bedriva aktiv påverkan. Det finns indexfonder som är jätteduktiga. Sen finns det både aktiva och indexfonder som är jättedåliga och inte gör någonting. Det handlar om hur man använder sitt kapital.

Åsa Wallenberg diskuterar även finansbranschens möjlighet att lösa utmaningarna med klimatet.

– Finansbranschen har en viktig del i att vara en del av lösningen i klimatutmaningen, att se till att kapitalet går i rätt riktning. Men vi behöver samverka med politiken, med bolag i andra branscher och att individer gör aktiva beslut.

I avsnittet också om Åsa Wallenbergs syn på varför så gott som alla fondbolag i dagsläget har en hållbarhetsprofil.

Lyssna på avsnittet: