Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Ägarpodden: Bo Becker – Hur skapar kapitalägare störst hållbar effekt?

Vill man som investerare ha stor effekt hos företag så gör man det lättast genom att sänka kapitalkostnaden för de investeringar man vill uppmuntra. Om det och effekten på avkastningen resonerar Bo Becker, professor i finansiell ekonomi Handelshögskolan Stockholm, i ett nytt avsnitt av Ägarpodden från AP7.

Lyssna på avsnittet:

Den viktigaste relationen mellan kapitalmarknaden och företagen är kostnaden för kapital. Bo Becker, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan ger sina perspektiv kring hur kapitalmarknaden kan ha störst effekt på företag och till vilket pris.

– Lättaste sättet att ha impact är att erbjuda bättre finansieringskostnad, det vill säga låg finansieringskostnad. Men då innebär det också att man får låg avkastning. Då blir frågan hur mycket man är villig att avstå och vem som bestämmer det. Vems ansvar är det, är det framtida pensionärer i Sverige?

Bo Becker beskriver att han inte ser sänkt avkastning genom sänkt kapitalkostnad som optimalt för breda stora institutionella investerare men att möjligheten finns för nischade fonder med det som tydligt mål.

I Ägarpodden från AP7 resonerar han även kring risken för stranded assets där han särskiljer mellan bolagens tillgångar och bolaget i sig sett till möjligheten att likt Nokia ställa om verksamheten.

– Även om man misstänker att vissa tillgångar kommer bli värda mindre är det inte därmed sagt att aktierna i bolagen kommer vara dåliga investeringar. Har man en bred portfölj så behöver man egentligen inte vara orolig för det problemet, jag skulle vara mer orolig för att tillgångarna inte blir stranded för att vi inte får tillräcklig fart på omställningen bort från fossila bränslen. Då pratar jag inte som investerare utan som människa på planeten.

Bo Becker reflekterar också över varför det visar sig att aktier som investerare inte vill äga, såsom tobak, tenderar att ha lite bättre avkastning.

I avsnittet också om Bo Beckers lärdomar från den framgångsrika utfasningen av freoner världen över.

Se alla tidigare avsnitt också: www.ap7.se/agarpodden

Lyssna på avsnittet: