Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Ägarpodden: Emma Sjöström – Vilken nytta gör det att sälja av fossilbolag?

När gör fondkapitalet störst klimatnytta, när de säljer av fossilbolag eller när de stannar kvar och går på bolagsstämmorna? Kring den frågan resonerar Emma Sjöström, forskare vid Misum på Handelshögskolan i Stockholm, i Ägarpodden från AP7.

Lyssna på avsnittet:

År 2020 publicerade Emma Sjöström rapporten ‘Active ownership on environmental and social issues: What works?’.  I Ägarpodden diskuterar hon sina slutsatser från rapporten. Bland annat om att forskning visat att storleken på fonderna inte är avgörande för att vara framgångsrik i dialogen med företag. Av större vikt är att som investerare vara välrenommerad och ha legitimitet, samt att kunna beskriva att förändring även ligger i bolagets intresse.

Hon beskriver också i Ägarpodden att eftersom varje sparare har olika motiv med sitt sparande går det inte att säga att det bara finns en strategi som passar alla som vill ta ansvar med sitt sparande.

– Om du tänker ’jag vill inte att mina pengar ska nudda någonting som har med fossilt att göra’ då är det bra att sälja av. Men om du tänker att jag vill att mitt investeringsbeslut ska ha någon typ av effekt på koldioxidutsläppen i världen. Då kanske du tar ett annat beslut eller det ena eller andra funkar under vissa omständigheter.

– Strategierna kanske även funkar som olika kombinationer. Men jag tror inte det är så enkelt som många tror att om vi bara säljer av våra innehav i de här bolagen så blir världen bättre. Det finns mer att vrida och vända på i det här.

Emma Sjöström beskriver även att ökad transparens är den fråga ägare kan driva igenom med störst framgång.

– Ofta är det mindre kostsamt att bli mer transparent och bättre på att rapportera. Transparens är ett första nödvändigt steg för att sedan kunna göra de riktiga förändringarna. Man måste ha koll på risker och utsläppsnivåer. Det kan sätta igång processer internt.

I Ägarpodden belyser hon även att aktiemarknaden inte är hela kapitalmarknaden. Hon resonerar kring lån- och obligationsmarknaden där det finns möjligheter att påverka företags kapitalkostnad då det är direktfinansiering till företagen. Bland annat genom nya produkter som hållbarhetslänkade obligationer.

Emma Sjöström ser gärna mer forskning som tydliggör ännu mer effekten i realekonomin av investerares agerande och hur de olika hållbarhetsstrategierna hänger ihop, framförallt när man kombinerar dem.

I avsnittet också om Emma Sjöströms syn på aktieägare som normentreprenörer och avinvesteringar i fossilbranschen som samlande kraft.

Lyssna på avsnittet: