Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Ägarpodden – Hur kan pensionsbolag göra nytta och ta ansvar?

I AP7:s nya poddserie, Ägarpodden, förs samtal med forskare och personer från olika fondbolag kring strategier för att, i linje med de globala målen, ta ansvar och göra nytta med sitt kapital. Ambitionen med Ägarpodden är att bidra till ökad kunskap kring de valmöjligheter kapitalägare såsom banker och fonder har för att bidra till en hållbaromställning.

Bland frågorna som diskuteras:

 • Går det som ägare av en liten andel av aktierna att påverka oljebolag som Exxon att ta större ansvar för klimatet?
 • Vilken strategi har störst effekt? Att välja bort ohållbara bolag, välja till de som är hållbara eller att försöka förändra de ohållbara till hållbara.
 • Vilken nytta gör det att sälja av fossilbolag?
 • Har banker störst möjlighet att påverka bolag när de lånar ut pengar eller som ägare via sina fonder?
 • Kan indexfonder ta ansvar som aktiva ägare?
 • Vad visar forskningen om kapitalmarknaden och hållbarhet?
 • Kan finansbranschen lösa klimatfrågan?

Läs mer, se alla filmer och lyssna på alla avsnitt här: Ägarpodden från AP7
Lyssna på alla avsnitt på: Soundcloud   Spotify
Se alla filmerna från podden på: Youtube

Med som gäster i podden är:

 • John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet med inriktning mot klimatpolitik
 • Kristin Magnusson Bernard, vd AP1
 • Bo Becker, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan
 • Emma Sjöström, forskare vid Misum på Handelshögskolan i Stockholm
 • Anders Langworth, hållbarhetschef på Nordea och Mats Hansson, chefsstrateg för strategisk allokering
 • Johan Florén, ägarstyrnings- och kommunikationschef på AP7
 • Åsa Wallenberg, vd SPP fonder
 • Joakim Sandberg, professor i praktisk filosofi och i finansiell etik vid Göteborgs universitet