Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Ägarpodden: Hur fungerar svensk bolagsstyrning?

Ägarstyrning i svenska börsbolag präglas av valberedningar, ett fenomen relativt unikt för Norden. Johannes Wingborg, ägarstyrningsansvarig Länsförsäkringar, är en av de som suttit i flest valberedningar i Sverige. Lyssna till Ägarpoddens samtal där Johannes Wingborg beskriver valberedningens roll, trender som präglar den och hur ESG blivit en naturlig del.
Lyssna på avsnittet:

Valberedning är en funktion som förekommer framförallt i Norden. Valberedningen är ägarnas organ för att styra börsbolag där en av de främsta uppgifterna är att föreslå för bolagsstämman vilka som ska sitta i styrelsen. I valberedningen sitter representanter från de största ägarna. Johannes Wingborg betonar dock att det är viktigt att se till samtliga aktieägares intressen.

Vad gör en valberedning i ett börsbolag?

I Ägarpodden beskriver Johannes Wingborg att hållbarhet har blivit en alltmer naturlig del i svenska bolag.

– Jag går på många bolagsstämmor och ser en enorm skillnad mot hur det var tidigare i bolagen. Tittar jag tillbaka för närmare tio år sedan pratade man ingenting om det på en bolagsstämma. Sen efter några år skickade man fram hållbarhetschefen som fick dra några slides om hållbarhet. Men idag så är det vd som drar det på bolagsstämma. Utan att darra på manschetten och ser det som en helt naturlig del av bolagets verksamhet.

ESG allt mer i fokus för svenska börsbolag

Johannes Wingborg belyser även att ESG-kompetens är allt mer i valberedningarnas fokus, men att man inte är ute efter enskilda experter.

– Vi tittar extra mycket på ESG i styrelserna. I några fåtal tillfällen har vi tagit in personer som är experter inom hållbarhet, men normalt sett handlar det mer om att ha personer som har vd-erfarenhet eller från andra ledande befattningar men har en god förståelse för hållbarhet och hur det integreras i affärsmodellen snarare än att ta in experter.

– Ingen i styrelsen ska kunna luta sig tillbaka och säga ’det här är inte mina frågor’. Styrelsen ansvar för helheten, alla beslut tas kollektivt. Sen är det klart att man har olika styrkor på olika områden men man måste ta ansvar för helheten, säger Johannes Wingborg i Ägarpodden.

En fråga som valberedningar generellt haft stort fokus på i Sverige är att skapa jämställda styrelser. I de börsbolag där Länsförsäkringar Fondförvaltning varit representerat i valberedning inför årsstämmorna under våren 2023, och haft möjlighet att påverka styrelsens sammansättning, uppgick andelen kvinnor till 47 procent av de oberoende styrelseledamöterna.

Men Johannes Wingborg betonar att han inte ser kvotering som lösningen för en jämställd styrelse. Det är viktigare att ha många kvinnliga kandidater i processen och anstränga sig för att hitta duktiga kandidater, för det viktigaste är att föreslå den mest lämpade kandidaten.

Vilka trender sker inom svensk ägarstyrning?

Inom ägarstyrningsarbetet generellt är det allt fler bolag som för in ESG i sina incitamentsprogram. Det är välkommet av Länsförsäkringar men Johannes Wingborg betonar vikten av att sätta rätt mål på ESG området.

– Vi ser positivt på det, men man måste titta på det här noggrant som aktieägare för det handlar om aktieägarnas pengar. Så man inte hamnar i en situation att man dels har irrelevanta mål, där det handlar om mål som är irrelvanta för bolagen. Man måste också titta på att det verkligen är rätt mål man mäter. Även att målen är tillräckligt utmanande, att man spänt bågen tillräckligt hårt. Sen finns det svårigheten i mätbarheten då det är lättare att mäta finansiella mål. Men som sagt vi är positiva till det och att flera bolag har ESG i såväl sina kortsiktiga incitamentsprogram som långsiktiga.

Johannes Wingborg reflekterar även kring förutsättningarna för ett lyckat valberedningsarbete där det är viktigt att lära känna bolagen.

– Det är viktigt att ha god kunskap om bolaget och lära känna bolaget, men även att lyssna på vad analytiker och aktiemarknaden tycker om bolagen. En annan viktig sak är att vi har ett nätverk av bra kandidater som vi byggt upp under lång tid. Sällan är styrelsen ett vitt papper utan det sitter ett antal personer där, därför är det viktigt med en mix av kompetenser och erfarenheter i styrelsen som matchar bolagets behov.

I avsnittet beskriver Johannes Wingborg även utmaningarna med allt fler regelverk från EU oavsett att regelverken kommer med goda intentioner.

Läs mer om alla avsnitt av AP7 Ägarpodden

Lyssna på avsnittet: