Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Ägarpodden: Kristin Magnusson Bernard AP1 – Vi ska undvika de enkla lösningarna

Hur gör AP1 för att ta ansvar sett till ESG? Lyssna på nytt avsnitt av Ägarpodden med AP1:s vd Kristin Magnusson Bernard som gäst. Hur tolkar hon AP-fondslagen om ”föredömlighet” sett till ansvarsfullt ägande? Och hur balanseras alla åsikter om vad AP-fonderna ska göra.

Lyssna på avsnittet:

AP1 styrs av AP-fondslagen där det bland annat framgår att de ska förvalta fonden på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. I podden resonerar Kristin Magnusson Bernard kring hur lagen påverkar AP1 i vardagen.

”Det överordnade uppdraget är att skapa avkastning över tid. Vårt hållbarhetsarbete ska öka förtroendet så vi ska alltid agera på ett sätt så vi kan förklara vad vi gör och får för långsiktiga konsekvenser, att undvika de enkla lösningarna är det vi lägger in i det”, berättar Kristin Magnusson Bernard.

Hon förklarar att AP1 avyttrat sina innehav i fossilbolag för att sänka risken baserat på resonemanget att det finns tillgångar och bolag som kanske inte har en framtid i en fossilfri värld.

”Det innebära ibland att vi väljer bort saker. Till exempel som i vårt fall att vi har avyttrat fossila bolag. Det var små innehav i vår portfölj som hade krävt jättemycket resurser för att ställa om.”

”Det handlar om att begränsa den finansiella risken och lägga resurserna på andra hållbarhetsfrågor där vi tror att vi kan göra skillnad. Medan de kollegor som har kvar bolagen läger fokus där och på dom frågorna. Så det är inte antingen eller utan beror på hur portföljen ser ut.”

Ska fonder sälja av eller påverka bolag?

Hon beskriver även hur det kommer sig att de fyra buffert-fonderna AP1-AP4, som alla har samma uppdrag, gör olika ibland när det kommer till ägarstyrning.

Utifrån systemet och uppdraget är det precis så det är tänkt. Vi ska göra olika, för när man jobbar med investeringar då räknar man och tänker utifrån bästa förmåga. Men man vet aldrig i förväg. Tillsammans förvaltar vi nästan 2 000 miljarder, la vi dem i samma korg med samma strategi skulle det innebära högre risk för systemet. Så faktum att vi gör olika är precis så lagstiftaren vill för att vi ska sprida riskerna.”

Är lägre CO2-avtryck i en fond bevis på bättre ESG?

Hon svarar även på hur stora förväntningar man kan ställa på hur mycket AP-fondernas ägarstyrning ska uppnå och när effekterna kan väntas.

”Vi har ett ansvar att förklara vad vi klarar av. Vi gör ingen nytta om vi springer runt på alldeles för många bollar och både tappar avkastning och inte gör någon skillnad på hållbarhetsområdet”, säger hon och förklarar att allt fokus inte kan ligga på nya investeringar.

”Det är en viktig roll vi har att spela, att förklara vad som krävs för att bolag ska ställa om? Även om det är mycket fokus på nya teknologier och nya lösningar så är det nog så att 80% av kapitalet behöver gå till företag som redan finns och ska bli mer hållbara”.

Gör kapitalmarknaden det som är lätt att ESG-mäta?

Hon beskriver även risken för att kapitalmarknaden gör det som är lätt att mäta inom ESG.

”Jag tror det är en stor risk. Dels för att det finns ett så enormt engagemang i de här frågorna och alla vill ju möta sina förmånstagares förhoppningar om att kunna bidra till förbättrad hållbarhet. I det kan det finnas en risk att man gör det där man kan visa på lite snabba resultat men i verkligheten är det ju så att riktig omställning den tar tid och kräver uthållighet annars hade vi ju redan gjort det. Så att kunna visa på det som tar tid och kräver mycket resurser det tror jag är så man visar ansvar som investerare också.”, berättar Kristin Magnusson Bernard.

Finns det en konflikt mellan avkastning och ESG?

I avsnittet också om Kristin Magnusson Bernards syn på eventuell konflikt mellan avkastning och ESG, vikten av långsiktighet och vad AP1 gör inom hållbarhet om fem år.

Se alla tidigare avsnitt också: www.ap7.se/agarpodden

 

Lyssna på avsnittet: