Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Ägarpodden: Nordea – Är det skillnad på makt för en bank och en fond?

Har banker störst möjlighet att påverka bolag när de lånar ut pengar eller som aktieägare via sina fonder? Lyssna på Anders Langworth, hållbarhetschef på Nordea och Mats Hansson, chefsstrateg för strategisk allokering när de gästar Ägarpodden från AP7.

Lyssna här:

Nordea är en av Nordens största banker med utlåning såväl som ägande i börsbolag via sina fonder. Sedan våren 2021 har banken ett nytt klimatmål där ett av delmålen är att minska koldioxidutsläppen från utlåningen och investeringsportföljerna med 40–50 procent till år 2030. I Ägarpodden beskriver Mats Hansson, chefsstrateg för strategisk allokering baserad i Helsingfors, och Anders Langworth, hållbarhetschef Nordea, om strategin för att uppnå målet.

Är det genom att vara aktiv ägare eller genom att sälja av fossilbolag som ni kommer uppnå ert klimatmål?

– Vi kommer vilja vara en aktiv ägare och vara kvar och påverka. Då kan vi även investera i energibolag som har en stor del fossilt idag, om det finns en tydlig omställningsplan.

– Vi är Nordens största bank, vi är en central del av samhället. Lokalt men vi är också en global spelare då vi investerar i 5000-6000 bolag över hela världen och har stora företagskunder med verksamhet över hela världen. Om vi bara skulle backa ur och göra det enkelt för oss att snabbt sänka vårt koldioxidavtryck då tar inte vi vårt ansvar i samhället.

Mats Hansson skrev i sin roll som chefsstrateg för strategisk allokering rapporten “The Importance and Possibilities of Active ESG-Ownership”. I Ägarpodden resonerar han om slutsatserna från rapporten och om möjligheten att påverka.

Mats Hansson och Anders Langworth blickar även framåt i podden och ger sin spaning kring vilka som blir framtidens hållbarhetsstrategier och hur hållbarhet kan bättre tas i beaktande sett till fondförvaltning.

– Vi kommer få bättre och enhetligare mått på vad som är hållbart, lite mer standardisering. Vi kommer bli bättre på påverkan. På vad som kan förändras, och hur det kan förändras. Vi blir också bättre på att bygga in hållbarhetsaspekter i portföljbyggen.

I avsnittet diskuterar Mats och Anders också om skillnader och likheter i möjligheten att påverka bolag som aktieägare och som utlånare som bank.

Lyssna på avsnittet: