Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Hur tänker AMF kring hållbarhet som 3:e största ägare på börsen?

ÄGARPODDEN: Med 700 miljarder kronor är AMF den tredje största ägaren på Stockholmsbörsen. Hur gör AMF för att ta ansvar som ägare? Lyssna till Ägarpoddens samtal med Tomas Flodén, kapitalförvaltningschef AMF, om arbetet i valberedningar och i Northvolt samt om spararnas förväntningar och AMF:s utveckling av ESG framöver.

Lyssna på avsnittet:

I Ägarpodden belyser Tomas Flodén vikten av långsiktighet som investerare.

– Ägarna måste klara av att stötta bolagen långsiktigt. Det kan handla om långsiktiga strukturförändringar som behövs i de här bolagen och det tar tid att göra. Pratar vi hållbarhet kan det krävas investeringar som drar kapital nu som håller tillbaka vinsterna de kommande åren men på lång sikt kan betala sig i form av lägre driftskostnader och högre konkurrenskraft.

Tomas Flodén resonerar även kring spararnas förväntningar på kapitalförvaltare likt AMF när det kommer till ESG och hållbarhet.

– Vi är en pensionsförvaltare, vår uppgift är att skapa höga pensioner till våra kunder där har de en väldigt stor förväntan på oss, de vill ha bra pensioner. Vårt största bidrag som stor ägare är att se till att vi har konkurrenskraftiga bolag i Sverige. Och det är det vi fokuserar vårt ägararbete på. Där har vi en stark hypotes om att då är det viktigt att man är bra på ESG-frågorna. Ska man vara långsiktigt konkurrenskraftig måste man ha en verksamhet som tål att finnas kvar på långsikt.

Han reder även ut vilken sorts yngre bolag AMF främst tittar på utanför börsen och varför det främst sker i Sverige.

– Vi har egentligen två huvudsakliga investeringsteser i yngre bolag. Att bidra till gröna omställningen och digitaliseringen. Två metatrender.

Men när det kommer till infrastruktur sker investeringarna oftast utanför Sverige på grund av stabiliteten i regleringar i exempelvis Storbritannien.

I Ägarpodden reflekterar han även kring hur han tror hållbarhetsfrågorna kommer utvecklas framöver.

– Jag tror det blir svårare och svårare att särskilja hållbarhetsfrågor från andra affärsfrågor. Det kommer bli allt mer integrerat i verksamheten. Så när man pratar med bolagen om deras affär så är det självklarheter att om man inte är omställd om tio år så får man hoppas att de flesta bolagen kommit väldigt långt i att ha fått ner sina utsläpp. Men då kanske det också handlar om att hantera effekten av klimatuppvärmningen och det vi ser utifrån det, dels väderfenonom men i värsta fall även geopolitiska spänningar och liknande som är en konsekvens av de klimatförändringar vi ser.

I avsnittet beskriver Tomas Flodén också varför AMF inte har någon målsättning för gröna obligationer.

Läs mer om alla avsnitt av AP7 Ägarpodden

Lyssna på avsnittet: