Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Aktiva ägare får RWE och BASF att granska sin klimatlobbying

Många bolag världen över har riktlinjer och mål för hur deras verksamhet ska verka i linje med Parisavtalet. Med goda ambitioner, riktlinjer och mål i linje med Parisavtalet är riktningen den rätta. Men det förekommer att bolag trots det är med i intresseorganisationer som stick i stäv med bolagens riktlinjer motarbetar Parisavtalet.

AP7 har drivit kravet på större insyn kring lobbying i USA i ett antal år. Så även i Australien där kol-lobbyn har ett oproportionerligt stort inflytande över politiken. I höstas riktade vi blicken till vår hemmaplan och satte fokus på Europa.

Vi kontaktade tillsammans med Church of England, i samarbete med IIGCC (Institiutional Investors Group on Climate Change), 55 europeiska bolag med stor klimatpåverkan för att klargöra våra förväntningar på att de anpassar sin klimatlobbying efter Parisavtalets mål.

Ett antal av dessa företag har redan tillmötesgått våra krav och kommit överens om att se över sina medlemskap så intresseorganisationerna driver frågor i linje med Parisavtalet.

Under våren har vi lagt förslag på en handfull tyska företags årsstämmor. En stor framgång är att det tyska energibolaget RWE och kemijätten BASF, efter långa diskussioner, nu också har förbundit sig att ställa högre krav på sina intresseorganisationer. En viktig nyckel för att uppnå denna framgång var att flera europeiska institutionella ägare samarbetade, inte minst tyska Union Investment som drivit frågan på plats under bolagsstämmorna på RWE och BASF.

 

Vi har tidigare även fått en överenskommelse från Heidelberg Cement att se över sina intresseorganisationers ståndpunkter.  Alla tre är nu föregångare inom sina respektive branscher att erkänna lobbying som en del av sin klimatpåverkan. Att bolagen vidgar perspektiven på hur långt deras ansvar sträcker sig är ett viktigt steg för att uppnå Parisavtalets mål.

De företag som annars hittills gått i bräschen att öka transparensen kring lobbyingarbetet är gruvbolagen BHP och Anglo American samt oljebolaget Shell som i april gav ut sin rapport Industry Associations Climate Review. Även gruvföretaget RioTinto som vi tillsammans med Church of England drev på under 2018, har gjort vissa framsteg.

Samtliga är bolag som det är enklast för institutionella investerare att sälja sina aktier i för att undvika, men som är desto viktigare att påverka i rätt riktning.

När dessa bolag med stor klimatpåverkan nu tagit första stegen att överhuvudtaget erkänna lobbying mot politiker och lagstiftning som en viktig del i företagens klimatpåverkan så hoppas vi det skapar ringar på vattnet och sprider en högre nivå av transparens. Förhoppningsvis ger det värdefulla insikter till företagen själva och inspirera fler och fler företag att agera.