Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Det finns lite olika saker att förhålla sig till när det kommer till pension efter att maken eller makan avlidit. Foto: iStock

Maria Schultz

Änkepension: Har du koll?

Har du förlorat din make eller maka nyligen? I så fall kan det vara bra att kolla upp om du är berättigad till änkepension eller omställningspension. 

Det finns lite olika saker att förhålla sig till när det kommer till pension efter att maken eller makan avlidit. För att du ska ha rätt till änkepension måste du ha varit gift med den avlidne vid utgången av 1989. Änkepensionen avskaffades nämligen 1990 och ersattes av omställningspension.

Änkepensionen gäller framförallt kvinnor födda 1944 eller tidigare. Kvinnor födda 1945 eller senare beviljas i första hand omställningspension men kan i viss mån och på vissa villkor samtidigt beviljas änkepension. Omställningspensionen som ersatte änkepensionen betalas ut till både kvinnor och män.

Man behöver inte ansöka om änkepension utan Pensionsmyndigheten prövar om du har rätt till det. Om man bor utomlands måste man däremot kontakta Pensionsmyndigheten.

Är du född 1958 eller senare när din make/maka avlider kan få omställningspension som ekonomiskt stöd. Det är en ersättning för en del av försörjningen som den avlidne bidragit med till det gemensamma hemmet.

Dock medföljer vissa krav.

  1. Du ska vara född 1958 eller senare, eller vara yngre än 66 år.
  2. Du ska ha bott med den avlidna vid dödsfallet.
  3. Ni ska ha bott tillsammans med barn under 18 år som båda eller någon av er haft vårdnaden om.
  4. Du ska ha bott tillsammans med din make, maka eller registrerade partner utan avbrott under de senaste fem åren.

Även sambor kan ha rätt till omställningspension. men måste då uppfylla någon av förutsättningarna nedan.

  1. Ni har eller har haft barn tillsammans.
  2. Ni väntade barn när den partnern avled
  3. Ni har tidigare varit gifta eller registrerade partners

55 procent av den avlidnes framtida pension kan man räkna med i ersättning. Då ingår den pensionen som den avlidne tjänat in fram till sin död, men även det som kunnat tjänats in från dödsfallet fram till aktuell pensionsålder. Man får omställningspension i 12 månader.

Om man har barn med den avlidne kan man få förlängd omställningspension. Barnet måste dock bo hos er vid dödsfallet.

LÄS MER PÅ PENSIONSMYNDIGHETEN.SE