Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

AP7 placeras i finrummet

AP7 placerar sig i Don’t bank on the Bomb-rapportens ”finrum”. Det gör vi med anledning av att vi bojkottar kärnvapen. I vår senaste svartlistning som görs två gånger per år, finns totalt 18 bolag som utvecklar och producerar kärnvapen listade. AP7 svartlistar även bolag involverade i klustervapen och personminor.

Varje år publicerar den internationella fredsorganisationen PAX en global undersökning Don´t bank on the Bomb. I rapporten granskas ett 100-tal kapitalförvaltares syn på att investera i eller låna ut pengar till bolag som är inblandade i produktion av kärnvapen.

De granskade kapitalförvaltarna i rapporten delas in i tre grupper. En grupp hamnar i ”finrummet” med klara regler för att ta avstånd från kärnvapenbolag. En annan grupp är de som har regler men där reglerna inte är lika tydliga som i ”finrummet”. Den tredje gruppen placeras i ”skamvrån”, och det är de bolag som investerar i eller lånar ut pengar till bolag som är involverade i produktion, lagring eller underhåll av komponenter i kärnvapen.

Charlotta Dawidowski Sydstrand