Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Peter

AP7 stämde Facebook – det är en del av vår ägarstyrning

I fredags blev det klart att Facebook, som AP7 under 1,5 år har fört en grupptalanprocess mot, backar från sitt förslag om en företrädesemission av en ny aktieklass med röstsvaga C-aktier.

AP7 har arbetat med grupptalan som ett verktyg i vår ägarstyrning sedan 2006. Processerna har främst ägt rum i USA men vi driver också processer mot bland andra Volkswagen i Tyskland och Toshiba i Japan.

Så här svarar vår VD Richard Gröttheim på frågor kring hur och varför vi arbetar med grupptalan som en del av vår ägarstyrning.

Vad är en grupptalan?

Grupptalan, eller class action som det heter på engelska, är helt enkelt när flera investerare går ihop och driver en juridisk process mot ett företag. Anledningen är att man anser att företaget behandlat sina aktieägare felaktigt eller påverkat aktiekursen negativt. Det kan handla om att företaget undanhållit eller lämnat falsk information som lett till att aktiekursen inte återspeglar företagets riktiga värde.

Varför gör AP7 detta?

För vår del har det varit viktigt att vara med i grupptalanprocesser mot företag där vi har känt att vi som aktieägare, och därmed våra sparare, har lidit skada. Det är även viktigt för oss att visa att vi är en ansvarsfull ägare som ställer företag vi investerar i till svars när de begår fel.

Hur fungerar det i praktiken för AP7?

Vi har ett så kallat monitor agreement med två advokatfirmor. De bevakar alla våra innehav och ser till att vi får ersättning i all grupptalan som vi är berättigade till. Ibland kontaktar de oss i fall de tycker att vi borde agera och ta på oss ledartröjan. Då gör vi en bedömning om det är relevant att dra igång en process eller ej.

För att ta rollen som lead plaintiff, det vill säga den som för huvudtalan i målet, ska man anses vara en av de som lidit störst skada av förtagets agerande. I slutänden är det domaren i målet som avgör vem som skall vara lead plaintiff.

Det vanligaste är att målen slutar i förlikning innan det ens kommer upp i rätten, vilket även uppmuntras av domarna. De tycker generellt att det är bättre om man kommer överens utanför rättssalen.

Vad kostar det AP7 att driva en grupptalan?

För oss och våra sparare kostar det ingenting. Vi har ett avtal som säkerställer att vi inte tar någon ekonomisk risk.

Hur mycket pengar ger det spararna då?

Över åren har vår grupptalan bidragit med ungefär 50 miljoner till spararna, men för oss är det i första hand ett verktyg i vår ägarstyrning.

Driver AP7 grupptalansprocesser mot företag över i hela världen?

Det kan man säga, vi driver bland annat processer mot Volkswagen i Tyskland, Vivendi i Frankrike och Toshiba i Japan. Men det är svårare att göra det utanför USA. De har en rättstradition som är väletablerad, vilket gör det lättare för oss att driva processerna.

Är det inte konstigt att driva processer mot bolag i vilka man är en långsiktig aktieägare?

Nej, lika väl som vi påverkar företagen vi äger genom att rösta mot en företagsledning på stämmor eller försöka påverka genom dialog, så kan vi genom juridiska processer få företag att ändra sig ur ett ägarstyrningsperspektiv.

Som en aktiv och ansvarsfull ägare måste vi agera mot företag vi äger även om vi tycker det är en bra långsiktig investering och även om vi skulle ha en bra relation till dem. Som exempel kan nämnas att vi tidigare stämde den amerikanska banken J-P Morgan, där vi både var en stor aktieägare och de var leverantör till oss. Men det finns en stor professionalism kring det hela, alla parter anstränger sig för att ha en normaliserad relation även efter en förlikning.

Varför stämde AP7 Facebook och hur påverkar resultatet av procesessen spararna?

Mark Zuckerberg försökte på ett flagrant sätt ändra aktieägarerelationen mellan röststarka och röstsvaga aktier, för att själv behålla aktieägarkontrollen trots ett minskat finansiellt ägande. För vår del skulle det innebära en utspädning av våra röstberättigade innehav, något som skulle skada oss som minoritetsaktieägare.

Det hade också skadat AP7:s sparare ekonomiskt då innehavet hade tappat i värde. Den totala värdeminskningen för minoritetsägarna har uppskattats till mer än 80 miljarder kronor. Det tyckte vi var fel och därför ville vi driva en rättslig process.

Processen har tagit ungefär 1,5 år och följt det normala förfarandet. Det har varit mycket dokumentation, förhör i New York, och en kontinuerlig kontakt med advokaterna. I fredags fick vi veta genom våra amerikanska ombud att vi hade vunnit. Deras exakta ordval var att vi hade vunnit en landslide victory! Nu har Mark Zuckerberg bett Facebooks styrelse dra tillbaka förslaget om företrädesemissionen av en ny aktieklass och på det hela är saken därmed ur världen. För Facebooks del återstår det att betala ersättningar till advokater och dylikt, men det är ett standardförfarande. För våra sparare innebär det att våra aktier nu inte minskar i värde, något vi är stolta över!