Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

AP7 under 2016 – ett svårprognostiserat år

2016 var ett svårt år att prognostisera. När Storbritannien bestämde sig för att lämna EU förvånade det många. Att sedan USA valde Donald Trump till president överraskade ännu fler. Få förutspådde också att aktieutvecklingen under 2016 skulle bli ännu ett år med tydlig uppgång.

Omslag_med_Rygg_4mm_Godkänt_170213_per_mail

För spararna i AP7 Såfa blev värdeökningen under året 15,5 procent och under en femårsperiod har den genomsnittliga årliga utvecklingen legat runt 20 procent. Hur det kommande året utvecklas är det ingen som vet. Men det kommer knappast att ligga på de nivåer vi sett de senaste åren.

Under 2016 har AP7 utvecklat sin strategiska aktieportfölj. Förändringarna kommer att genomföras stegvis de kommande åren. Målet är ökad diversifiering för att bland annat sänka risknivån för spararna vid 65 års ålder och höja lägstanivån för pensionerna i systemet.

Ett stort beslut AP7 fattade under året var att integrera Parisavtalet i vår löpande normscreening av portföljen. Något som bland annat innebär att vi kommer att börja svartlista bolag som agerar i direkt strid med FN:s nya klimatavtal. I samband med det kommer vi också att utforma ett grönt mandat som investerar i noterade bolag med verksamheter som bidrar till lösningar av klimatproblem.

I årets årsredovisning intervjuas Michael Fraikin, Global forskningschef på Invesco, om värdet av att diversifiera och vilken typ av risk man ska undvika. På sidan fyra kan du läsa mer om vad Michael säger om en aktiefond som ska sänka risken och behålla en hög avkastning. På sidan nio kan du även läsa mer om vår integrering av Parisavtalet i ägarstyrningen samt hur vi identifierar klimatvärstingar.

Här kan du ladda ner årsredovisningen.
Richard Gröttheim