Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

AP7:s Hållbarhetsredovisning 2018

I årets hållbarhetsredovisning för 2018 har vi fokuserat på att förtydliga vår syn på vad det innebär att vara en aktiv ägare.

AP7 har cirka 550 miljarder kronor investerat i drygt 3000 bolag världen över.
I rapporten utvecklar Johan Florén, chef för kommunikation och ägarstyrning, och Charlotta Dawidowski Sydstrand, hållbarhetsstrateg, möjligheterna som det breda och stora ägandet medför till AP7:s arbete som aktiv ägare. Vi är ägare med fokus på att bidra till lösningar på de globala utmaningar vi står inför, istället för att undvika problemen. Detta utifrån de tre roller vi arbetar i vårt hållbarhetsarbete; pådrivare, möjliggörare och kunskapsspridare.

Vi har även i tre intervjuer strävat efter att fördjupa perspektiven kring aktivt ägande:

  • State Street Global Advisors vd, Cyrus Taraporevala, beskriver hur världens tredje största kapitalförvaltare arbetar med hållbarhet och aktivt ägande, trots att stora delar av kapitalet är passiv indexförvaltning.
  • Oscar Bergman som är vd för Nordic Investor Services beskriver trenderna hos institutionella ägares röstning och ägarstyrning. Där allt fler institutioner är aktiva genom så kallad proxyröstning.
  • En mycket aktiv ägare är Church of England. Adam Matthews som är chef för ägarstyrning beskriver deras framgångsrika arbete med att få bolag att öka transparensen kring lobbying som motarbetar klimatavtalet från Paris.

Trevlig läsning!

AP7:s Hållbarhetsredovisning 2018

Alla våra hållbarhetsredovisningar hittar du på ap7.se