Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Är fem stjärnor bättre än en stjärna?

Nej skriver Harry Flam, professor i internationell ekonomi, på ekonomistas.se om en undersökning som faktiskt visar att det omvända är mer korrekt. I alla fall om man ser på Morningstars fondbetyg på amerikanska fonder.

Fonder med många stjärnor antas i genomsnitt ge högre framtida avkastning än fonder med få stjärnor. Företaget Vanguard har undersökt sambandet mellan antalet stjärnor och framtida avkastning för den amerikanska aktiefondmarknaden.

Resultatet, sannolikheten för att få en högre riskjusterad avkastning (alfa) än börsen under en treårsperiod är 46 procent för fonder med en stjärna och 39 procent för fonder med 5 stjärnor.

Genomsnittlig fondutveckling 36 månader efter satt Morningstar betyg (stjärnor) åren 1992 till 2009,

  • 5 stjärnor – 39 %
  • 4 stjärnor – 37 %
  • 3 stjärnor – 38 %
  • 2 stjärnor – 39 %
  • 1 stjärna – 46 %

Harry Flam skriver,

Marknaden är effektiv dvs. när vissa fonder ger hög avkastning är det tur. Resultatet av Vanguards undersökning kan synas paradoxalt, men är egentligen bara en indikation på att den amerikanska aktiefondmarknaden är effektiv. Med en effektiv aktiefondmarknad menas att priserna på de underliggande aktierna avspeglar all offentligt tillgänglig och relevant information. Paul Samuelson bevisade 1965 att priserna på sådan marknad utvecklas slumpmässigt, till följd av ny, dittills okänd information. Anledningen till att vissa fonder har relativt hög avkastning beror således på tur, inte skicklighet. Därför ger historiska resultat knappast någon vägledning om framtida resultat. Över tid tenderar tur och otur och därmed aktiefondernas avkastning att jämna ut sig.

Fondbetyg för fonderna i premiepensionen?
Undersökningen från Vanguard gäller endast den amerikanska marknaden men jag gissar att vi skulle se ett liknande resultat om vi undersökte svenska fonder. Fonderna i premiepensionen t.ex. ges ett ”fondbetyg” som baseras på en bedömning av fondbolagets sätt att förvalta fonden, risk och avkastning (Wassum Fund Rating). Det vore mycket intressant om en liknande undersökning som den från Vanguard kunde göras här.

Trevlig sommar!

Christina Söderberg, Sparekonom på Compricer