Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Foto: Pikwizard/Swedbank

Maria Schultz

Är du en swish-förälder?

Glass, bio och pizza kostar allt mer och det i sin tur har försvagat barnens köpkraft. Men vecko- och månadspengen har samtidigt halkat efter medan föräldrarnas löneutveckling ökat något. Dessutom visar en sifo-undersökning att många yngre tonåringar har svårt att få sina pengar att räcka. Många får extrapengar utöver sin vecko- eller månadspeng, det visar beräkningar från Swedbank.

Det är inte så att vecko- eller månadspengen stått still, tvärtom har den stigit sedan 2011, med 14 procent och idag ligger den på cirka 250 kr i månaden för en 13-åring. Men samtidigt har deras köpkraft har försämrats om man jämför vecko- och månadspengens utveckling med prisutvecklingen. Till exempel har en pizza ökat i pris med 50 procent sedan 2011, en Sandwichglass har gått upp 20 procent. Samtidigt har löneutvecklingen i en tvåbarnsfamilj stigit med 19 procent (fasta priser, 2021 års prisnivå).

– Det kan absolut vara läge att förhandla upp vecko- eller månadspengen. Och som förälder kan det vara en bra idé att gå barnen till mötes, det är bättre att barnen får en lite större summa som de själva får ta ansvar för än att de får extrapengar vid sidan av för sådant som vecko- eller månadspengen egentligen borde täcka. Men det är viktigt att förklara för barnet att med mer pengar kommer mer ansvar, och lära dem att när pengarna är slut så är de slut, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.

Och enligt andra rapporter från Swedbank, som även vi på AP7 skrivit om, så vill nästan varannan förälder bli bättre på att snacka ekonomi med sina barn. Ett problem som många upplever är nästan var tredje förälder inte kommer överens med sitt barn om vad pengarna ska användas till. Därför är det viktigt med tydlighet när det gäller hur barnet ska ta ansvar för sin ekonomi. All otydlighet är en krutdurk för konflikt – något som blir allt vanligare i tidiga tonåren.

– Vecko- och månadspeng är ett bra sätt att lära barn att hushålla med begränsade resurser och förstå pengars värde. Det är också en bra ingång till samtal om pengar med barn. Föräldrar som pratar ekonomi med sina barn uppger att deras barn har lättare att få pengarna att räcka till än föräldrar som inte pratar ekonomi med sina barn, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Enligt en undersökning har 42 procent av trettonåringarna svårt att få pengarna att räcka till och komma överens med sina föräldrar om vad pengarna ska användas till. cirka 7 av 10 13-åringar får dessutom extrapengar av sina föräldrar.

– När man kommer in i tonåren får många ett mer självständigt liv. Man får kanske lite mer pengar att röra sig med, och exponeras samtidigt för fler tillfällen som lockar till konsumtion. I den här åldern sätts förmågan att hushålla med resurser på prov och som förälder är det viktigt att man både peppar och sätter gränser. Tonåringar behöver öva på att planera sina inköp, spara och prioritera, säger Arturo Arques.

En annan sak som Arturo Arques varnar för är att bli en Swish-förälder. han menar att det är ett smidigt sätt att ge vecko- eller månadspeng på och ett bra alternativ till att skjuta till extra pengar för mat eller olika aktiviteter. Men man måste se upp så att man inte blir en förälder som swishar i tid och otid. 3 av 10 föräldrar swishar sina barn flera gånger i veckan.

Tips! Så kan du lära barn om pengar

  • Prata pengar med barn! Lär barnen att pengar används som betalningsmedel och är en begränsad resurs. Lär barnen vad saker och ting kostar och att man genom att arbeta kan få en inkomst.
  • Vecko- och månadspeng är ett utmärkt sätt för barn att träna på att hantera pengar, förstå pengars värde och att hushålla med begränsade resurser.
  • Klargör för barnet vad som gäller. Red ut för barnet vilka utlägg barnet själv ska ta ansvar för med sin månadspeng och vad föräldrarna står för. Hjälp barnen att lägga upp en plan eller en budget.
  • Villkora gärna en del av månadspengen med en eller några uppgifter så att barnet lär sig skillnaden mellan gåva och ersättning.
  • Lär barnen att prioritera. Förklara att de utgifter som föräldrarna står för inte betalar sig av sig själv, utan att föräldrarna behöver tjäna ihop pengarna och att föräldrarna – precis som barnen – behöver prioritera bland utgifter, spara och göra en budget.
  • Uppmuntra barnet att spara till något som barnet gärna vill göra eller ha, och checka av hur pengarna växer månad efter månad. Det är ett bra sätt att få privatekonomi att kännas lustfyllt och kul.

LÄS MER:

Vill du undvika bråk med barnen om pengar?

Oron ökar för barns kunskaper i privatekonomi

Experternas tre viktigaste ekonomitips till ungdomar

Så mycket kostar ditt barn fram till 19-årsdagen