Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

johanfloren

Är PPM flipp eller flopp?

Den senaste veckan har debatten om premiepensionssystemet flammat upp igen. Kritikersidan menar att systemet bör skrotas bland annat för att avkastningen har varit för dålig och att utfallen får för stor spridning. Försvararna påpekar att skrotad premiepensionen skulle göra dagens pensionärer rikare på yngre sparares bekostnad och att valfriheten får samma konsekvenser inom tjänstepensionen, men där ses som ett mervärde.

Vad är då fakta när det gäller avkastningen? Vill man ha en ögonblicksbild, har Såfa sedan årsskiftet gett nästan 17 procent, vilket till exempel är 9 procentenheter mer än Stockholmsbörsen. Men i sanningen namn är den tidsperioden alldeles för kort för att säga något om systemet.

Tittar man därför i stället på genomsnittlig värdeutvecklig sedan starten år 2000 har den varit 4 procent per år* för soffliggarna i systemet. Över längre tidsperioder är det realistiskt att räkna med en avkastning på aktiemarknaden på 6-7 procent, så resultatet har varit några procentenheter lägre än vad man kan hoppas på. Men i ett historiskt perspektiv skiljer sig avkastningen mellan olika decennier åt och det senaste decenniet har helt enkelt legat lite under snittet. Nästa decennium kan komma att ligga lite över snittet, eller mycket över snittet, eller något annat. Oavsett vilket, kan resultatet så här långt knappast kallas en katastrof.

Sedan har spararna som haft pengarna hos AP7 klarat sig något bättre än de som gett sig ut på fondtorget, men när det gäller utvärderingen av systemet är den skillnaden försumbar. Hela systemet bygger på att aktier ger bättre avkastning än räntesparande. Det finns starka principiella och empiriska skäl för det antagandet och trots att det har gått mer än tio år är det fortfarande för tidigt att i grunden ifrågasätta.

Bevisbördan vilar i stället tung på den som förespråkar något annat tillgångsslag. Hur många tror till exempel att obligationer kommer vara en bättre investering än aktier de kommande fem eller tio åren med tanke på dagens räntenivåer?

Johan Florén

* (IRR)
http://pensionsmyndigheten.se/SaBeraknasVardeforandring.html