Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Är robothandel bra eller dåligt för småsparare?

Vad är egentligen robothandel – och hur påverkar det oss andra som handlar på börsen? Björn Hagströmer, docent vid Stockholms universitet guidar oss genom börsens teknologiska framkant.

Björn Hagströmer, docent vid Stockholms universitet. Foto: hagstromer.org

 

Hur stor andel av handeln på världens aktiemarknader utgörs av robothandel?
– Andelen är 25-50 % på de flesta aktiemarknader.

Vad är robothandel?
– De handlare som automatiserar hela kedjan – informationsinhämtning, analys, beslut och genomförande – de kallas ofta för högrekvenshandlare och är nog de man för det mesta syftar på när man talar om robothandel.

Vilka är robothandlarna?
– Många började som små bolag med väldigt få anställda. Efterhand som lönsamheten krympt och regleringsbördan ökat har det varit mycket sammanslagningar och de största sitter nu i USA och Nederländerna.

Finns det några risker med robothandel?
– Som med all automatisering finns det både för- och nackdelar. Att delegera processer till algoritmer kan innebära att man minskar risken för mänskliga fel, men samtidigt kan det förstås leda till fel beslut i oförutsedda situationer. En konsekvens av finansmarknadernas automatisering är att allt går mycket snabbare, och då finns det mindre tid för mänsklig eftertanke i stressade situationer. Typexemplet är den så kallade ”flash crash” 6 maj 2010 där USA-börserna kraschade i 30 minuter. Folk agerade i panik. Ett annat exempel är när Knight Capital förlorade 400 miljoner dollar på en halvtimme efter att en algoritm löpt amok. Företaget återhämtade sig aldrig.

Hur har aktiemarknaderna påverkats av introduktionen av robothandel?
– De flesta studier visar att högfrekvenshandeln har gynnat likviditeten och dämpat volatiliteten på aktiemarknaden, inklusive den svenska. Det är bra för alla småsparare. Men tittar vi på utvecklingen det senaste decenniet ser vi också stora regelförändringar som gjort marknaden väldigt fragmenterad. Det gynnar robothandlarna, men gör marknaden komplex för gemene man. När samma värdepapper handlas på många olika handelsplatser, så som alternativa börser och så kallade ”dark pools” är det svårare att få överblick.

Hur reagerar robotar på fallande börser?
– Om robothandlarna tror att det är en temporär tillbakagång kommer de att agera som en motvikt till fallet och dämpa volatiliteten. Men tror de att fallet är början på en större nedgång kan robothandlarna förstärka den rörelsen. Det är ju inte dåligt i sig men problem kan uppstå om det i sin tur orsakar panik bland investerar som ytterligare förstärker volatiliteten.

Är robotarna mer eller mindre intresserade av vissa sorters aktier?
– Ja det finns en stor variation mellan enskilda aktier. Det är de största och mest likvida aktierna som drar till sig mest högfrekvenshandel. Affärsmodellen bygger på väldigt små marginaler och kräver därför hög omsättning för att löna sig. Volatila aktier är också mer lönsamma, eftersom volatilitet bland annat skapar fler arbitragemöjligheter.

Möter du något vanligt missförstånd om robothandel?
– Ja, begreppet i sig har fått en negativ konnotation som gör att man reflexmässigt tänker att det är dåligt. Därför blir många förvånade när jag säger att forskningen visar att det mestadels är bra för marknaden och för alla oss småsparare.

LÄS ÄVEN:

Robotrådgivning – bra eller dåligt?