Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Det viktigaste vi hittills sett är effekten av det vi kallar ”atlantifieringen”, när varmt vatten från Atlanten drar in i Arktis. Resultaten visar att påverkan var kraftigare än förväntat. Det varma vattnet nådde längre in i Arktis än vi tidigare trott, och djupare ner säger Céline Heuzé, en av författarna bakom de tre nya översiktsartiklar i vetenskapliga tidskriften Elementa och huvudförfattare till en av dem. Foto: Céline Heuzé/GU

Maria Schultz

Arktis temperatur har ökat kraftigt

Genom tre stora studier av flera hundra forskare från hela världen börjar man få klarhet i varför Arktis värms upp dubbelt så snabbt som resten av planeten. Bara havsisens tjocklek under sommartid har minskat med närmare 65 procent jämfört med 1970-talet. Det innebär att Arktis värms upp dubbelt så snabbt som resten av planeten, något som påverkar klimatet över hela världen.

Datan har samlats in via den tyska forskningsisbrytaren Polarstern, också känd som MOSAiC-expeditionen, från september 2019 till och med oktober 2020.

– Den grundläggande frågan vi ville ha svar på var varför havsisen smälter så snabbt i Arktis. Isens utbredning sommartid har nästan halverats sedan 1980-talet och tjockleken minskat till en tredjedel. Minskande havsis är ju en symbol för pågående global uppvärmning, säger Céline Heuzé, en av författarna bakom de tre nya översiktsartiklar i vetenskapliga tidskriften Elementa och huvudförfattare till en av dem.

Tack vare att Polarstern frös fast och flöt med isflaket vidare kunde forskarna få mätresultat kontinuerligt. Man fick alla miljöparametrar i centrala ishavets ekosystem över en hel årscykel.

– Det viktigaste vi hittills sett är effekten av det vi kallar ”atlantifieringen”, när varmt vatten från Atlanten drar in i Arktis. Resultaten visar att påverkan var kraftigare än förväntat. Det varma vattnet nådde längre in i Arktis än vi tidigare trott, och djupare ner.

På 100 meters djup ökade Arktisvattnets temperatur från cirka 1,8 minus till plus 3 grader när Atlantvattnet trängde in.

När vattnet blandas blir ytvattnet under isen varmare och isen smälts underifrån.

– Vi såg dessutom att det lager av smältvatten, som skapas när havsisen börjat smälta, försvann väldigt snabbt efter en storm.  Det är inte bra eftersom vi tror att smältvattnet skyddar havsisen temporärt från att smälta ännu mer. Som jag förstår är detta första gången detta har kunnat ses. Men det är otydligt vad det innebär för ekosystemet.

Under expeditionen visade det också sig att isbrytaren Polarstern drev med isen snabbare än förväntat. På sju månader avverkade man den sträcka som tog upptäcktsresanden Fridtjof Nansen tre år.

 

Länkar till artiklar publicerade i vetenskapliga tidskriften Elementa: https://online.ucpress.edu/elementa/article/10/1/00062/119792/Overview-of-the-MOSAiC-expeditionPhysical

https://online.ucpress.edu/elementa/article/10/1/00060/119789/Overview-of-the-MOSAiC-expedition-Atmosphere

https://online.ucpress.edu/elementa/article/10/1/000046/119791/Overview-of-the-MOSAiC-expeditionSnow-and-sea-ice

Relaterade ämnen