Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Arvsvinster är pengar från pensionssparare som avled förra året och som nu fördelas till övriga sparare. Systemet finns för att göra pensipnssystemet stabilt och robust. Foto: Stocksnap.io

Maria Schultz

Arvsvinster gör pensionssystemet starkt

Det kan ses som en paradox att grunden för den allmänna pensionen, och även andra pensioner, är en form av riskfördelning. De som dör i förtid förlorar och de som lever länge vinner. Men systemet med arvsvinster är ändå något som gör pensionssystemet mer ekonomiskt stabilt.

Arvsvinster är pengar från pensionssparare som avled förra året och som nu fördelas till övriga sparare. Det vill säga att om man avlider så betalas pension och ersättningar ut till dödsboet för hela månaden då dödsfallet inträffade, men därefter går det som finns kvar på pensionskontot ut till så kallade arvsvinster.

När vi dör fördelas alltså pengarna på våra pensionskonton ut i form av arvsvinster till dem som är i samma årskull. Det bidrar till att systemet är robust och att pensionsutbetalningarna kan fortsätta livet ut, utan att pengarna tar slut. Du kan se i det orange kuvertet hur mycket som tilldelas dig. Eller logga in på www.pensionsmyndigheten.se.

 

Inom premiepensionen fördelas arvsvinster på övriga pensionssparare och pensionärer enligt särskilda regler. Om du tecknar efterlevandeskydd för din premiepension till din make/sambo så blir din tilldelning av arvsvinster betydligt lägre.

Som vi har skrivit tidigare kan man även föra över sin premiepensionsrätt till sin partner. Det man måste ha i åtanke är att när man för över sin premiepension så minskas beloppet med 6 procent. Det innebär att om du för över 100 kronor till din partner, får hen 94 kronor. Mellanskillnaden går till arvsvinster.

Varför minskas beloppet vid överföring? Rent generellt brukar pensionsöverföringar gå till kvinnor. Och eftersom att kvinnor statistiskt sett lever längre än män måste övriga pensionssparare bli kompenserade för den förlorade arvsvinsten.

Exempel från pensionsmyndigheten: En man för över premiepension till sin fru som motsvarar en pension på 1 000 kronor per månad livet ut. Frun förväntas leva längre än mannen vilket innebär att dessa 1 000 kronor betalas ut under längre tid än om mannen själv hade tagit ut pengarna i pension.

Han hade enligt statistiken avlidit tidigare än henne och då hade hans kvarvarande premiepension delats ut till övriga pensionssparare som arvsvint. Eftersom frun, som förväntas leva längre, får pengarna istället så förlorar övriga pensionssparare pengar i form av arvsvinster.

Nu kanske det är enklare att förstå syftet med arvsvinst i vårt premiepensionssytem. Det är alltså en förutsättning för att pensionen ska kunna räcka livet ut till dem som lever länge.

Skulle en person som är höginkomsttagare föra över premiepension till sin partner under 20 år så skulle höginkomsttagaren förlora cirka 1 989 kronor per månad i premiepension livet ut och partnern skulle vinna cirka 1 870 kronor per månad i pension livet ut.

En betydelsefull summa livet ut.