Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Bättre förståelse för naturrisker hos företag

Att som investerare förstå hur företag påverkas av och påverkar naturen och biologisk mångfald är allt viktigare för att kunna bedömma riskerna och möjligheterna i företagen.

AP7 är med i styrgruppen för Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) som tillsammans tar fram ett ramverk för riskhantering och redovisning av naturrelaterade risker. Nu har en första betaversion av ramverket lanserats.

Syftet med ramverket är att få in naturrelaterad analys i företags strategiarbete och i finansiella beslutsfattanden. Styrgruppen för TNFD består av 34 medlemmar världen över som representerar finansiella aktörer och företag från en stor bredd av sektorer.

– Med allt större klimatutmaningar samtidigt som en stor del av världsekonomin är beroende av naturresurser är det tydligt att pensionskapitalet och andra finansiella aktörer behöver få bättre inblick i de naturrelaterade riskerna hos företag. Därför har vi ett behov av enhetlig rapportering kring dessa risker. Beroendet av, och påverkan på, naturen utgör risker för företag och investerare, men det ger också nya affärsmöjligheter som kan bidra till naturen, säger Flora Gaber, ansvarig för ESG-analys AP7.

Lanseringen av betaversionen följs nu av 18 månader remissrunda för att utveckla ramverket och publicera slutliga rekommendationer under tredje kvartalet 2023.

Läs mer:
Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD)
TNFD Beta-version av ramverk