Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Andelen äldre kommer att öka. Något som kommer att ha en betydande inverkan på pensionssystemet. Foto: istock

Maria Schultz

Befolkningsutveckling påverkar pensionssystemet

Fram till år 2030 beräknas Sveriges folkmängd öka med drygt 400 000 till 10,9 miljoner. Men andelen äldre kommer att öka. Något som kommer att ha en betydande inverkan på pensionssystemet, skriver SCB i ett pressmeddelande.

Den ökande andelen äldre personer i befolkningen, som även påverkar befolkningsprognosen, har en betydande inverkan på pensionssystemet i Sverige. Eftersom antalet pensionärer kommer att öka, samtidigt som antalet arbetande personer minskar i förhållande till antalet pensionärer, kommer det att finnas en ökad belastning på pensionssystemet.

För att klara av denna belastning kommer det att krävas en ökning av pensionsåldern, eller en ökning av antalet år som man arbetar innan man går i pension. Det kan också innebära att pensionerna minskar i storlek eller att skatter och avgifter ökar för att finansiera pensionssystemet.

SCB:s uträkning gäller de framtida befolkningsprognoserna för Sverige från 2023 till 2070. Prognoserna bygger på olika antaganden om bland annat fertilitet, dödlighet och migration, vilka påverkar befolkningens utveckling.

I framtiden förväntas befolkningen fortsätta att öka, men i en något långsammare takt än de senaste åren och under år 2032 beräknas folkmängden passera 11 miljoner. Enligt denna framskrivning beräknas det vara 12 miljoner invånare i Sverige år 2054 och 12,7 miljoner år 2070, det sista året i framskrivningen.

Prognosen visar också en förändring i befolkningens åldersstruktur, där antalet personer över 65 år förväntas öka från 20 procent av befolkningen 2023 till 27 procent 2070. Detta innebär att det kommer att finnas en ökad efterfrågan på vård och omsorg, samt en ökad belastning på pensionssystemet.