Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Billiga indexfonder gör att fondmarknaden fungerar bättre

En stor andel indexfonder på marknaden stärker konkurrensen och resulterar i lägre avgifter och att de aktivt förvaltade fonderna förvaltas mer aktivt. Mer aktivt förvaltade fonder leder i sin tur till en effektivare prissättning på aktiemarknaden.  Det skriver SvD idag utifrån en rapport från fyra forskare som undersökt hur hög förekomst av indexfonder påverkar kvaliteten på den aktiva fondförvaltningen i 32 länder.

En slutsats forskarna drar är att aktiva förvaltare blir mer aktiva och tar ut lägre avgifter när de möts av hårdare konkurrens från billiga indexfonder.

Forskarna har även tittat på om förekomsten av dolda indexfonder, fonder som sägs vara aktivt förvaltade men som i själva verket är indexnära, säger något om konkurrensen.

Undersökningen visar tydligt att en hög andel av dolda indexfonder är ett tecken på sämre konkurrens på fondmarknaden. Följden av det är sämre förvaltningsresultat hos de aktiva aktiefonderna.

I det avseendet sticker Sverige ut som ett land med svag konkurrens. Det vill säga att förekomsten av dolda indexfonder tycks vara mer utbredd i Sverige än i andra länder.

Enligt forskarnas definition av dold indexfond (active share under 60 procent), finns drygt hälften av kapitalet i svenska aktiefonder i dolda indexfonder och bara 10 procent i indexfonder. Det innebär att knappt en tredjedel av kapitalet finns i ”äkta” aktivt förvaltade fonder.

Alectas vd, Staffan Grefbäck säger till SvD att han tycker att det är intressant att förekomsten av dolda indexfonder är större i Sverige än i andra länder. Dock tycker han sig ha sett en trend att ett antal av de stora aktiefonderna blivit mer aktiva i sin förvaltning.

Om fondspararna tar till sig dessa forskningsrön och sätter press på fondbolagen genom att i större utsträckning välja indexfonder kanske vi får se en minskning av dolda indexfonder i Sverige, vilket skulle kunna vara en uppsida för Sveriges del och i längden leda till ett bättre resultat i förvaltningen.

Louise Svensson