Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Gör man biogas av avföringen innan det används som gödsel, kommer fördelarna överväga kostnaden att transportera avföringen, säger Genevieve Metson, universitetslektor. Foto: Gerald Krieseler/Pixabay, Magnus Johansson/Linköpings universitet

Maria Schultz

Biogas av bajs – sparar flera miljoner

En vinst för både klimat och ekonomi när man samordnar hanteringen av avföring både från människor och djur. Man skulle lätt kunna spara en miljard kronor varje år i Sverige.

Det enda som krävs är att man producerar biogas av avföringen och använder restprodukten som gödsel. På så vis skulle man kunna minska Sveriges växthusgasutsläpp med cirka 1,5 miljoner ton koldioxid. Det menar forskare på Linköpings universitet.

Forskarna menar att samhället kan spara nästan en miljard kronor per år, samtidigt som de årliga utsläppen skulle minska med 1,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det finns dock en hake, det krävs en nationellt koordinerad insats för att placera biogasanläggningarna, samt hitta de mest effektiva transportvägarna mellan platserna.

– Gör man biogas av avföringen innan det används som gödsel, kommer fördelarna överväga kostnaden att transportera avföringen. Då kan vi maximera nyttan av en befintlig resurs genom att även ta till vara på energin i gödsel som annars går förlorad, säger Genevieve Metson, universitetslektor på Institutionen för fysik, kemi och biologi vid Linköpings universitet.

Enligt de beräkningar man gjort behövs 238 biogasanläggningar strategiskt placerade för att optimera användningen av avföring från djur och människor. I avföringen finns, förutom näringsämnen, även en stor mängd energi som i en biogasanläggning kan tas till vara och användas som till exempel förnybart drivmedel.

Den mängd energi som avföringen genererar under ett år motsvarar 3,4 TWh. Den mängden skulle vara tillräckligt för att driva en halv miljon biogasbilar varje år.

Men det krävs att regering, lantbrukare och biogasproducenter jobbar tillsammans.

Roozbeh Feiz. Foto: Magnus Johansson

 

– En icke-koordinerad insats ger inte alls samma effekt. Även om våra beräkningar är teoretiska kan vi visa att fördelarna med biogas som mellansteg är en verklig lösning. Förutom att bevara näringsämnen genererar biogasproduktion också förnybar energi och har därför potential att förbättra hållbarheten för både jordbruket och transportsektorn, säger Roozbeh Feiz universitetslektor på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet.

 

Genom att använda matematiska optimeringsmodeller kombinerat med livscykelanalyser kan forskarna visa att både växthusgasutsläppen och kostnaderna för bland annat mineralgödsel och transporter kan minska rejält. Deras resultat är publicerade i onlinetidskriften Resources, Conservation & Recycling: X.