Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Birgitta Piper: Mina bästa tips till dig som ska byta bank

Birgitta ny lila

Tips och checklista inför bankbyte:

 • Kolla Svenska Dagbladets räntekarta på nätet och jämför boräntor, användbara förhandlingsargument.
 • Varning för kortsiktiga lockbeten med låg boränta. Rabatten kan vara tillfällig! Kolla noga att den inte höjs efter ett år.
 • Byt inte bank för någon hundralapp billigare bankkort, det kan bli ett dyrköpt byte.
 • Använd jämförelsemöjligheten på nätet, på konsumenternas bank- och finansbyrå, gäller även försäkringar.
 • Kolla också: Hur fungerar tekniken? Internetbanken?
 • Hur fungera personliga kontakten? Har du någon du kan tala med som bryr sig, hör du aldrig ett ljud från banken, får du aldrig personligt anpassade komihåg eller personlig service?
 • Plocka russin: En billig bra försäkring på ett ställe. Bra sparränta på nischbank med insättningsgaranti. Bra bolån hos en annan.
 • Kanske lite stökigt med tre inloggningar till tre banker, Med digital e-legitimation ska man kunna ha samma id-inloggning i olika banker.
 • Byt inte försäkringar innan du har förvissat dig om fullgott skydd i en ny. Det finns tex  risk för hälsokrav i ny försäkring.
 • Du kan ha (minst) två banker.
 • Bara för att du byter bank behöver du inte sälja och byta fonder. Byt inte fonder för pensionssparande UTAN att ta reda på avgiften på fonden.
 • Vilken ränta får jag på betalkontot? Sikta på 2 procent.
 • Kräv noll avgift på alla konton.
 • Vilken ränterabatt får jag mot listpriset på bolån? Sikta på 0,5-0,7 procentenheter i rabatt.
 • Kräv stort utbud av lågprisfonder.
 • Räkna ut hur mycket dyrare deras fonder är i avgifter.  Kräv att de redovisar det så kallade Normanbeloppet.

Här är en möjlig frågelista till banker som man vill syna korten på:

 • Vad kostar det att lösa ett bundet lån i förtid? Ränteskillnadsersättning (nya regler på gång, förslag ligger om bättre villkor för kunden!)
 • På gång är även att förmå bankerna att tillåta kontonumret att följa kunden – inte banken. Det gick med mobilnumret trots protester från telekombranschen
 • Vad får jag för rabatter förutom bättre bolåneränta?
 • Personlig Rådgivning hur och om vad?
 • Avgifter på olika konton
 • Inlåningsränta
 • Utlåningsränta
 • Avgifter uppläggningsavgifter
 • Försäkringar/rabatter
 • Kortavgifter
 • Uttagsavgifter
 • Valutaväxlingsavgifter
 • Courtage (priset för att banken ombesörjer/ handla – köpa sälja värdepapper)
 • Depåavgift (för aktier/värdepapper)
 • Bankfack
 • Fondavgifter (ska inte vara högre än 0,5 % för långsiktigt sparande)
 • Fondutbud av även lågprisfonder, mycket att välja på? inte bara bankens egna?
 • Pensionssparandeförsäkringspaket/. Kostnad beräknat som Normanbelopp)
 • Administrativa avgifter på billån etc.

Här kommer några bra räkneexempel som visar på vad du kan vinna på att förhandla med din bank.

Vad vinner jag på att pruta på bolånet och beräkna avgifter?
Bolån: 2 miljoner kronor
Exempel A )
Rörlig ränta: 2,80 %    

Exempel B)
Rörlig ränta: 2,30 %

Om du prutar 0,5 procentenheter vinner du:
Brutto: 10 000 kr/år
Skatteavdrag på 30 % = 7 000/ år

Vad kostar ett dyrare bolån?
Hållpunkt: Bolån (2 miljoner) och 1 procentenhet mer i ränta kostar:
Brutto: 20 000 kr mer på ett år.
Skatteavdrag 30 % = 14 000 kr mer per år.

Vad kostar en ränteökning till 6,00 %?  (Stefan Ingves varning)
(Rörliga räntan låg i juli 2008 på 6,20 %)
Rörlig ränta nov. 2013 2,50 % = 4 166 kr/mån = 50 000 kr/år brutto
Skattavdrag ca 30 % = 2 900 kr/mån = 35 000 kr/år
Rörlig Ränta 6,00 % = 10 000 kr/mån = 120 000kr/år brutto
Skatteavdrag ca 30 % = 7 000 kr/mån = 84 000 kr/år

Vad kostar ett fondbyte mig i minskad avkastning på grund av högre avgifter?
Fondsparande med 500 kr/månaden
Efter 10 år är den totala insatsen 60 000 kr 

Exempel A)
Indexfond med en avgift på 0,1 %, typ Sverigefond
Förväntad årsavkastning 7 %
Avgift: 382 kr
Netto (ex skatt): 85 560 kr

Exempel B)
Förvaltad aktiefond med en avgift på 1,75 % (ofta Sverige eller globalfond)
Förväntad årsavkastning 7 %
Avgift 6 260 kr
Netto (ex skatt) 78 500 kr

Med en lägre avgift tjänar du 7 000 kr på 10 år

Fondsparande med 500 kr/månaden
Efter 20 år är den totala insatsen 120 000 kronor

Exempel C)
Sverigefond eller alternativt Globalfond med en avkastning på 7 % per år
Fondavgift: 0,5 %
Total avgift: 9 570 kr
Netto (ex skatt) 241 00 kr

Exempel D)
Sverigefond eller alternativt Globalfond med en avkastning på 7 % per år
Fondavgift 1,75 %
Total avgift:30 300 kr
Netto (ex skatt) 209 470

Med lägre avgift tjänar du 31 530 kr på 20 år

Här är tre förenklade typexempel på hur stor skillnaden i ränteskillnadsersättning kan bli med den nya modellen. De är beräknade på grova data över ett typfall, och beräknade som ett genomsnitt från 2002 till 2012 (kvartalsdata).

Exempel:
1. Ett lån om 1 000 000 svenska kronor som har upptagits till en räntebindningstid om tre år. Lånet förtidsbetalas med ett års kvarvarande räntebindningstid.
Ränteskillnadsersättningen banken får ta ut är med nuvarande modellen ca 15 000 kr, och med den föreslagna modellen ca 7 500 kr.
Ränteskillnadsersättningen banken får ta ut minskar således med ca 7 500 kr.

2. Ett lån om 1 000 000 svenska kronor som upptagits till en räntebindningstid om fem år. Detta lån förtidsbetalas med tre års kvarvarande räntebindningstid.
Ränteskillnadsersättningen banken får ta ut är med nuvarande modellen ca 48 000 kr, och med den föreslagna modellen ca 20 000 kr.
Ränteskillnadsersättningen banken får ta ut minskar med ca 28 000 kr.

3. Ett lån om 1 000 000 svenska kronor som upptagits till en räntebindningstid om fem år. Detta lån förtidsbetalas med fyra års kvarvarande räntebindningstid.
Ränteskillnadsersättningen banken får ta ut är med nuvarande modellen ca 61 000 kr, och med den föreslagna modellen ca 19 000 kr.
Ränteskillnadsersättningen banken får ta ut minskar med ca 42 000 kr.

Vilka grova data är det som använts i beräkningarna?
Samma data som utredningen (Ds 2013:38) har använt till sina stilistiska exempel på sidorna 93-96, men i de fall ränteskillnadsersättningen är negativ i figurerna har värdet satts till noll, det vill säga kunden kommer aldrig att få pengar från banken för att lösa ett lån. Data är kvartalsdata 2002-2012, och graferna i rapporten visar alltså utfallet för två standardberäkningar med de två modellerna, den nuvarande och den föreslagna.

Birgitta Piper