Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Birgitta Piper: Ska du spara till barnen eller till bank och fondbolag?

Igår skrev jag om sparande till barn och hänvisade till hur du enkelt kan kalkylera ditt sparande med hjälp av Morningstars kalkylverktyg.  Idag tänkte jag att jag skulle delge er några tips och tanketrådar att ta fasta på.

Birgitta ny lila

Nysparande i aktiefonder eller aktier får lägst skatt om du väljer ett investeringssparkonto (ISK).
I år 2013 ligger den årliga schablonskatten på 0,5 procent.

Det är många fördelar med att använda sig av detta konto för långsiktigt sparande.

  • Du får sälja skattefritt inom kontot.
  • Du behöver inte deklarera dessa transaktioner.
  • Kontot ska vara avgiftsfritt.
  • Du betalar ingen vinstskatt när du tar ut kapitalet.

Ha dock i åtanke:

  • Skatten tas ut även om värdet på kapitalet minskar.
  • Räntesparande är inte lämpligt på detta konto. Det ger för låg avkastning.

Ett ISK är lämpligt för spararen som regelbundet håller koll på värdeutvecklingen som med dagens beskattning bör ligga på minst 4 procent. Avkastningen måste överstiga schablonskatten och avgifter för fonder som finns på kontot för att gå på plus.

Du kan också välja att spara i en kapitalförsäkring. Den har samma gynnsamma beskattning som ett ISK och samma regler om skattefria försäljningar inom ”försäkringsskalet” och skattefritt vinstuttag. Men det gäller att vara uppmärksam på prislappen. I vissa banker kostar en kapitalförsäkring i årlig avgift. I vissa banker är den utan avgift (utan avgift i några nischbanker).

En kapitalförsäkring kan kosta allt från noll kronor i avgift, till en avgift i förhållande till kapitalet, oavsett om kapitalet ökar eller sjunker i värde.

Inga fonder i ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring ska kosta över 0,5 %. Gåvo- och arvskatterna är borta. Men ett kompletterande testamente och gåvobrev behövs som komplement till ett investeringssparkonto som du vill öronmärka till en särskild person. För en kapitalförsäkring skriver du ett förmånstagarförordnande som gör att kapitalet går till den du vill gynna.

Ett extra tips: Rädda kapitalet åt barnet även när han eller hon är vuxen och kanske lever i ett parförhållande. Gör därför sparandet till enskild egendom. Det kan du skriva in i både förmånstagarförordnande, gåvobrev och testamente. På samma sätt kan du även tids/ålders- bestämma när kapitalet ska betalas ut.

Med lågpristänk:

  • Bra Sverige- och globalfonder finns under 0,5 procent.
  • Bra tillväxtfonder finns under 1,0 procent.
  • Indexfond (ex 30 största bolagen på svenska Börsen) högst  0,10 %.
  • Det finns ett antal indexfonder utan avgift. Mest känd är Avanza Zero, SBAB har också infört en gratis indexfond. Även ett par storbanker har tagit fram alternativ med indexfonder utan avgift. Fråga runt.

Väljer du lågprislinjen i kombination med bra avkastning kan du leta efter:

1. Stabila aktiefonder med bra historiskt resultat och låga avgifter. Tittar man på billiga aktiefonder med bra avkastning så finns det alternativ med avgifter på 0,4 procent. Möjligen även lägre. Ha det som riktmärke när du väljer fonder för mångårigt sparande. Fonder kräver ingen direkt uppföljning och fungerar över tiden.

Obs! Räntefonder är ingen hit i kapitalförsäkringar och investeringssparkonton.

2. Indexfond utan avgift och som följer börsutvecklingen är inte heller så dumt. På lång sikt har en indexfond ofta lika bra resultat som förvaltade aktiefonder med exempelvis 1,5 procent i avgift, vilket är en vanlig avgiftsnivå.

Tänk på att en:
avgift på 0,32 % i
40 år sänker din pension/ ditt sparkapital med 12 %
30 år = – 9 %
20 år = – 6 %
10 år = – 3 %

avgift på 1,5 % i
40 år sänker din pension/ditt sparkapital med 45 %
30 år: -36 %
20 år: – 26 %
10 år: – 14 %

avgift på 2,1 % i
40 år: sänker din pension/ditt sparkapital med 57 %
30 år: – 47 %
20 år: – 35 %
10 år: – 19 %

3. Vill du spara direkt på börsen är en knippe investmentbolag en bra långsiktig investering. Det blir som en slags aktiefond utan avgifter, med eftersträvad riskspridning och där några har haft en årlig utdelning på runt fyra procent. Dubbelt upp mot många sparkonton.

Direktavkastning på aktier har blivit ett populärt mål för möjlig investering direkt på börsen. Vad gäller utdelande aktier så kan man naturligtvis hänga på en aktie som tillfälligt delar ut mycket. Men det brukar straffa sig form av att den faller lika mycket efter utdelningen. Ibland med mer än så. Är man långsiktig så spelar det kanske mindre roll, men det kan ta lite tid innan aktien ser bra ut igen. Att föredra är att sikta på de aktier som av tradition i stort sett alltid delar ut bra. Titta på historiken och välj utdelare som exempelvis haft en god utdelning de senaste 3-5 åren. Köper man däremot en portfölj av aktier blir risken onödigt hög och detta kräver ett större mått av engagemang och uppföljning.

4. Välj aktiefonder om du själv vill vara passiv. Inga fonder i ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring ska kosta över 0,5 %.

5. En global indexfond ger den klart lägsta risken i och med att den är spridd över många regioner.

6. Sparkonto? Inte på så lång tid som 20 år.

Jag fick i våras en tittarfråga i SVT:s  program Go´kväll.  Ett medelålders par som sparade till barnbarnen undrade om det var okej att en kapitalförsäkring (som de hade i en storbank) gick kraftigt back trots att börsen gått så starkt. I denna kapitalförsäkring låg fyra fonder med avgifter på respektive 1,5 %, 1,5 %, 1,75 % och en fond på 1 %. Ovanpå detta kom årlig skatt och bankens årliga avgift för själva försäkringen. Denna bank hade alltså ogenerat föreslagit paret att investera enbart i bankens egna fonder, vars fondavgifter och försäkringens fasta kostnader sammantaget slök mer än tillväxten av barnbarnens sparkapital. Jag antar att den riskbilden inte stod med fetstil i kontraktet. 

Har vi satsat fel? Vad borde vi gjort istället? Frågade sig detta par. Vad kan man säga mer än Jösses! Hur i herrans namn hade banken mage att så skamlöst profitera med höga avgifter på långsiktigt sparande?!

Birgitta Piper

Bra siter att kolla på:
Morningstar
Fondkollen
Privata Affärer
Finansportalen
Konsumenternas
Pensionsmyndigheten