Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Bodil Hallin: Avliva myten om att den mänskliga energin inte är förnybar

Så är det dags för mitt tredje blogginlägg på temat mänsklig hållbarhet och förnybar energi. Förra inlägget handlade om hur vi som individer kan göra och tänka för att få ett längre, friskare och roligare arbetsliv. Detta inlägg handlar om vad arbetsmarknadens parter skulle kunna göra för att bättre ta tillvara och stimulera arbetstagarnas motivation, kreativitet och kompetens.

Bodil inlägg3a

Företag
Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige och deras långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. På sin hemsida listar de ett stort antal frågor de arbetar med för att nå målet. Jag skulle gärna se att frågan om mänsklig hållbarhet läggs till listan. Blir vi bättre på att ta tillvara anställdas och i synnerhet äldres kompetens borde ökad produktivitet och klättring i välståndsligan bli den naturliga följden. Påståenden om att äldre har svårare att lära sig, arbetar långsammare, oftare är sjuka och dessutom alltid är dyrare att anställa än yngre är till stor del myter. Svenskt Näringslivs pedagogiska sajt Ekonomifakta skulle vara ett utmärkt forum för att publicera, tolka och sprida adekvat forskning. En rapport alla företag borde ta del av är Pensionsåldersutredningens kunskapsöversikt ”Vad vi vet om arbete, hälsa och ålder. Några av rapportens slutsatser är:

  • Den mentala arbetsförmågan är relativt opåverkad på gruppnivå till åtminstone 70 års ålder.
  • Den fysiska förmågan kan tränas upp i alla åldrar.
  • Enligt några studier arbetar äldre långsammare än yngre men för de flesta arbetsuppgifter kompenseras det av större motivation, mer erfarenhet och bättre helhetsbedömning.
  • Äldre har inte svårare att lära sig nya saker men det kan ta lite längre tid att få fördjupad kunskap. Att ha motivation för inlärningen är viktigare för äldre än för yngre.

Branschorganisationer
Branschorganisationerna skulle kunna dra slutsatser om konkreta åtgärder inom respektive bransch. Det kan handla om så enkla saker som bättre belysning men också om arbetsrotation och att äldre i större utsträckning får fungera som mentorer för yngre.

Fackförbund
På samma sätt som fackförbunden så framgångsrikt engagerat sig i Finansinspektionens ekonomiska folkbildningsprogram Trygga din ekonomiska framtid skulle fackförbunden kunna utbilda vidareinformatörer i ett nytt folkbildningsprojekt; ”Trygga din egen framtida arbetsförmåga och arbetslust”.

Bodil Hallin Familjeekonom, Ikano Bank