Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Bodil Hallin: Skapa Myndigheten för human energi

Här kommer det fjärde och sista blogginlägget på temat mänsklig hållbarhet och förnybar energi. Jag har tidigare skrivit om hur vi som individer kan göra och tänka för att få ett längre, friskare och roligare arbetsliv. Förra inlägget handlade om vad arbetsmarknadens parter skulle kunna göra för att ta tillvara och stimulera arbetstagarnas motivation, kreativitet och kompetens. I detta inlägg är utgångspunkten mer övergripande.

 

Bild till 4e inlägget

Myndigheten för human energi
Jag skulle vilja se en ny blocköverskridande energiöverenskommelse som tryggar en kostnadseffektiv försörjning av human energi och motverkar energiförluster på arbetsmarknaden. Och om man vill skruva till det ordentligt – varför inte rentav inrätta en ny myndighet för detta syfte? Man kan även roa sig med att dra paralleller till den nuvarande Energimyndigheten och kopiera dess syfte och organisation, fast med skillnaden att det rör sig om human energi. Jag gick till exempel in på Energimyndighetens hemsida, läste avsnittet om ”Ett hållbart energisystem” och bytte ut ordet ”energi” mot ”livsenergi”. Bodil Jönsson har förresten varit inne på liknande tankar och föreslagit ett horisontråd där alla som vill kan få hjälp att hitta en ny inriktning i arbetslivet.

Rådgivning till medborgare Redan i dag har alla landets invånare tillgång till kommunala energirådgivare där vi digitalt eller via personliga möten kan få rådgivning i energifrågor. Energimyndighetens energikalkyl är ett bra hjälpmedel för den som står inför en energiinvestering eller vill stoppa energiläckage. Att få hjälp att se om sitt hus är alltså självklart. Det borde egentligen vara lika självklart att få hjälp att se om sitt hus när det gäller livsenergiförsörjningen. Rådgivningen kunde med fördel ske i kommunal regi så att den anpassas utifrån regionala och lokala förutsättningar på arbetsmarknaden.

Arbeta med attitydförändringar Att arbeta förebyggande med attitydförändringar skulle bli en viktig uppgift. Det måste ses som naturligt att byta jobb högt upp i åldrarna. Det måste också ses som naturligt att befinna sig mellan två jobb då och då under yrkeslivet. Rädslan att hamna utanför arbetsmarknaden skapar olyckliga, energidränerande inlåsningseffekter.

Ett kunskapsnav och ett stöd för arbetsmarknadens parter Att utveckla, samla och sprida kunskap och utgöra stöd för företag, branschorganisationer och fackförbund skulle vara en annan viktig uppgift. Där modiga politiker tar beslut och stiftar lagar

Hursomhelst skulle jag gärna se att många av utredningens ”Åtgärder för ett längre arbetsliv” utmärkta förslag blir genomförda. För, som utredningen slår fast: ”Som en följd av ett förlängt arbetsliv kommer redan på kort sikt de offentliga finanserna att förstärkas”.

Om det förlängda arbetslivet dessutom kan kännas roligare, mer inspirerande och bättre stimulera kreativitet och skaparkraft blir vinsterna än större. För individerna, företagen och hela samhället.

Bodil Hallin Familjeekonom, Ikano Bank 
Sommarens boktips blir: När horisonten närmar sig av Bodil Jönsson