Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

ap7se

Bra förslag för ett bättre system

Fondbolagens förening föreslår att en fast årlig avgift införs för fonderna som finns med i premiepensionssystem. Det tycker vi är bra. Utbud av fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg är betydligt större än önskvärt, vilket skapar en ohanterlig valsituation för de flesta sparare. Avgiften som diskuterats är i storleksordningen 50 000 kronor per fond och år.

Erfarenheter från Premiepensionssystemet och akademisk forskning visar att spararnas kunskaper och engagemang är begränsat. Det gör dagens fondutbud kontraproduktiv. Något som bland annat bekräftas av att upp mot en miljon svenskar valt att använda olika former av rådgivningstjänster. Tjänster som innebär 700-800 miljoner kronor per år i extra avgifter som ligger utanför premiepensionssystemet.

Många av fonderna har få sparare. Så här ser siffrorna ut.

  • I dag finns nästan 850 fonder i systemet.
  • 75 procent av spararnas fondval ligger i 100 fonder.
  • 335 fonder har färre än 1000 sparare.

En anledning till att det finns så många fonder är just att det inte kostar något att finnas med i systemet. Genom att införa en fast årsavgift tror Fondbolagensförening att antalet fonder kommer att minska till hälften. Avgiften skulle kunna användas till att täcka en del av systemets administration. Om antalet fonder halveras innebär det ett tillskott om 20 miljoner.

Premiepensionssystem är värt att rädda. Trots finansiella kriser har det både haft en bättre värdeutveckling än inkomstpensionen (5,1 procent jämfört med 2,4 procent i genomsnitt per år) och förbättrat riskspridning och möjligheterna till individanpassning för spararna. I utredningen ”Vägval för premiepensionen” föreslår utredaren Stefan Engström ett antal åtgärder för att stärka premiepensionssystemet, förutom ”entréavgiften”.

  • Förvalsalternativet i systemet ska framhållas på ett tydligare sätt för alla som inte själva vill vara aktiva på fondtorget.
  • Årliga bekräftelseval för nya pensionsrätter, samt att en engångsåtgärd för tidigare placerat kapital.
  • Avgiftstak för fonderna i systemet.
  • Riskbegränsning för premiepensionsfonder – risktagande och fondutbud begränsas (svårigheter med förslaget motiverar separat utredning).

Vi tror att samtliga åtgärder behövs för att skydda systemets legitimitet. Biter inte de reformerna, blir en mer genomgripande förändring i linje med utredningens andra alternativ antagligen nödvändig. Därför ser vi med glädje att en samsyn håller på att formas mellan systemets olika aktörer.

Johan Florén