Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Bråk efter rapport: Är kärnkraften onödig?

Det slår sju forskare på KTH fast i en ny rapport. Forskarna menar att kärnkraften är helt onödig för ett fossilfritt Sverige. Men kritiken har inte låtit vänta på sig. Efter en debattartikel i Dagens Nyheter där forskarna säger att de vill bidra med en faktabaserad debatt är det flera som replikerat.

Däribland Ledamöter i Kungl Vetenskapsakademien som menar att de sju forskarna hänvisar till en rapport som inte är vetenskapligt granskad och som forskarna själva producerat. Kungl Vetenskapsakademien menar att rapporten som är 56 sidor lång är en ren partsinlaga utan en enda referens som genomgått en peer review.

 Bakgrunden är att det under hösten 2019 publicerades flera artiklar där olika partiföreträdare hävdade att ”kärnkraft behövs i det svenska energisystemet”, bland annat för att klara klimatomställningen, konkurrenskraften och för att trygga elförsörjningen. Vi ville då bidra till en faktabaserad debatt och analyserade därför alla dessa påståenden i detalj. Kärnkraft är självfallet en möjlighet för framtiden, men vad vi visar är att kärnkraften inte är nödvändig för att vi ska få ett fungerande fossilfritt elsystem i Sverige, säger Lennart Söder, professor i elektriska energisystem på KTH.

Det finns idag sex kärnkraft i drift Sverige och enligt Lennart Söder kommer dessa att vara kvar under många år. Det han och de andra forskarna menar handlar om långsiktigheten, när man diskuterar ny elproduktion.

– Det som hänt på senare år är att sol- och vindkraft har sjunkit drastiskt i pris, medan kärnkraft istället har blivit mycket dyrare. I rapporten citerar vi finansinformationsföretaget Bloomberg där ny vindkraft i Sverige kostar 29-40 öre/kWh, medan ny kärnkraft i Finland kostar 180-246 öre/kWh, säger Lennart Söder.

Men många politiker och andra energiexperter, till exempel Per Kågeson fil dr i energi- och miljösystemanalys, menade att artikeln var en politisk pamflett, men att själva forskarrapporten var nyanserad och hade en mängd intressanta beräkningar. Rapporten understryker nämligen att ”den avgörande frågan inte är om produktionskostnaden är lägre i vindkraftverk än i nya kärnkraftverk (vilket är fallet) utan vilken systemkostnaden blir när man förlitar sig på en hög andel vindkraft, som när det inte blåser måste balanseras av el från andra kraftverk eller från lager.”

Men Kågeson avslutar ändå med relativt hård kritik:

”Det vore bättre om forskarna ville bidra till att täppa till de kvarvarande kunskapsluckorna i stället för att försöka inbilla politikerna att svaren på alla frågor redan finns.”

Även Camilla Brodin (KD) gjorde replik och menade att den väg KTH-forskarna väljer i sin rapport är farlig. Sverige kan självklart bli ett fossilfritt land utan kärnkraft, men smakar det så kostar det. Enligt Brodin kan vi bli beroende av fossil elproduktion i andra länder. Att vissa timmar exportera vindkraft och andra timmar importera fossil elproduktion gör att man bokföringsmässigt få ihop ett fossilfritt energisystem. Men att vi inte skulle vara beroende av fossil elproduktion stämmer inte, enligt KD-politikern.

Energimyndigheten har studerat möjligheterna att bygga ett helt förnybart elsystem. Utan kärnkraft kommer Sverige återkommande ha stora underskott flera dagar i följd, skriver Brodin.

Och just kapacitetsbrist är också något de flesta repliker riktat in sig på efter rapporten, men Söder menar att det är två olika frågor. Om man talar om den första frågan så finns det inmatningsproblem till storstäderna och om kapacitetsbrist ska lösas med kärnkraft så krävs det att kärnkraftverken ligger mitt i städerna.

När det gäller den andra frågan som handlar om det överliggande elnätet mellan olika delar i Sverige och till utlandet så menar Söder att det centrala är att vi riktar in oss på framtiden och att man beaktar alla utbyggnadsplaner som redan finns.

Viktigt att notera är att forskarna säger alltså inte att kärnkraften inte har en framtid, men de hävdar att den inte är nödvändig för att vi ska få en fossilfri elproduktion. Och pekar på att dagens sol- och vindkraftverk har mycket bättre prestanda än de som kom för tio år sedan. Den utvecklingen kommer otvivelaktigt att fortsätta. På flera universitet, inte bara KTH, pågår aktiv forskning kring hur man i framtiden ska kunna uppnå 100 procent förnybar elproduktion.

– Sverige har mycket goda förutsättningar, både när det gäller kunskap och vindlägen, att klara detta, säger Lennart Söder.

Här hittar du forskarnas rapport.

LÄS ÄVEN:

”Det enda som kan rädda planeten är kärnkraft”

Fjärde generationens kärnkraft – möjlig?

Energirådet uppmanar till ökad kärnkraft

Kolkraft: ”Dessa länder kan inte både äta kakan och ha den kvar”