Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Bremain eller Brexit, det är frågan

Jag åkte till London för att ta tempen på britternas intresse för att lämna EU eller stanna kvar, det vill säga det vi benämner Brexit eller för den delen Bremain.  Folkomröstningen kommer att ske på torsdag och i dagsläget är det ytterst jämnt mellan blocken.

Anette_Brexit

När jag kom till London var jag av åsikten att det väl ändå kommer bli som så att det till slut blir ”stanna-sidan” som vinner, det kan ju inte bli så att Storbritannien väljer att lämna EU, tänkte jag!

Väl på plats träffade jag allt från olika företag till förespråkare från båda sidor i valet. Brexit-anhängarna väljer att fokusera sin kampanj på känslomässiga argument som immigration, EU-byråkrati, självständighet och därmed viljan att få bestämma själva. Många tror att det skulle bli mindre invandring om de lämnar EU. Stanna-sidan fokuserar endast på ekonomiska argument, hur många Pund som Storbritannien kommer förlora i handel om man väljer att lämna EU.

Valet kommer, enligt experterna, att avgöras på hur många som röstar och vilka som röstar. Väldigt förenklat tror man att den äldre generationen i större utsträckning kommer att rösta för Brexit medan de yngre i större utsträckning kommer välja att stanna kvar.

När vi vaknar upp på midsommaraftons morgon ska resultatet vara klart och om det är Brexit kommer det bli en stökig aktiemarknad ett tag framöver. Trots att risken är stor för en Brexit tror jag inte att aktiemarknaden fullt ut har diskonterat detta. Oron kommer bli stor inför denna nya värld vi då vaknar upp till. Den kommer bland annat att handla om vad detta innebär för EU, kommer fler länder vilja lämna unionen och hur ska det hanteras?

Tyskarna har varit tydliga med att ”om de lämnar, så lämnar de” det vill säga, Storbritannien ska inte tro att de kan fortsätta som om inget hänt i sina handelsmönster.  I praktiken kommer det ta två år innan UK har lämnat EU fullt ut och de måste då förhandla fram ett nytt handelsavtal inom dessa två år. Det nya avtalet ska godkännas av de andra EU länderna. Om man misslyckas med detta kommer WTO:s handelsavtal att gälla för UK, vilket innebär handelstullar för UK. Så för företagen i Storbritannien är det såklart en stor oro.

Om vi får ett Brexit-resultat kommer David Cameron att avgå och ersättas av Boris Johnson, Brexit-förespråkarnas ledare.

UK är en viktig bundsförvant för Sverige i EU och ett av Sveriges fjärde största exportländer.  Än så länge så verkar inte de svenska bolagen (om man generaliserar) så oroade över en Brexit. Detta beror troligtvis på att UK är positiva till frihandel och att man därmed räknar med fortsatt handel.  UK tycker att frihandeln gått för långsamt i EU och att byråkratin är för stor, detta kan vara anledningen till att en del bolag inte är oroade. En generell osäkerhet medför dock en försiktighet från företagens sida och eventuellt att man avvaktar med investeringar.

Aktiemarknaden avskyr osäkerhet varför vi sett, och kommer få se, stora rörelser på världens börser.  Premiepensionen är dock ett mycket långsiktigt sparande varför det inte finns något skäl att agera kortsiktigt. Att sitta lugnt i båten och rida ut Brexit-stormen är förmodligen en bra strategi i dagsläget.

Det kommer bli enormt spännande att se hur Storbritannien väljer att göra. För börsens skull och för EU:s skull så hoppas jag att vi kan fira midsommar med ett Bremain-resultat i ryggen.

Anette Dahlberg, förvaltare AP7