Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Cirkulär ekonomi ska stoppa lokal-svinnet

Bygg inte en massa nya kontor och lokaler. Det är budskapet från företrädare för ett IVA-projekt om resurseffektivitet för lokaler. De kontorslokaler som redan finns räcker. De används nämligen bara 10 procent av den totala tiden. Och efter Coronaviruset kommer också insikten om att vi mäniskor inte behöver vara på ett kontor varje dag, utan kan förlägga mycket av arbetstiden hemma.

Kungl. Ingenjörvetenskapsakadmien (IVA) har engagerat flera hundra i sitt projekt om resurseffektivitet och cirkulär ekonomi under två år. De har tittat närmare på fem särskilt viktiga områden: mobilitet, lokaler, livsmedel, textil och plast.

Ett område som debatterats under året är alla våra lokaler. I projektet ser de ett stort behov av en ökad delning av dessa. Något som företrädare bland annat tagit upp i en debattartikel i Dagens Nyheter tidigare i år:

– Med stor sannolikhet är alla verksamhetslokaler vi behöver redan byggda – de behöver bara omfördelas, anpassas och användas mer. För att minska lokalsvinnet behöver regeringen se över regelverken, skriver företrädare i debattinlägget med Åke Svensson och Anna Denell i spetsen.

Åke Svensson är ordförande för IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi och Anna Denell från Vasakronan är ordförande i IVA:s delprojekt Lokaler.

De ser att kontorslokaler nyttjas uppskattningsvis endast 10 procent av den totala tiden.

– Delning av ytor måste därför bli en viktig del i ett hållbart samhälle. I framtidens cirkulära byggande är de befintliga lokalerna vår största tillgång – genom ökad användning och återbruk.

Varför är det så viktigt att använda befintliga lokaler då? Jo, idag svarar bygg- och fastighetssektorn för 40 procent av den årliga resursanvändningen i världen och en stor del av denna miljöpåverkan sker under nybyggnation.
Vad krävs för en förändring då?

– Idag finns påtagliga hinder i hur lagar, avtal och policies är utformade. Därför rekommenderar vi regeringen att se över regelverk som kan främja delning av verksamhetslokaler, skriver projektföreträdarna.

De önskar att regeringen ser över följande regelverk:

  1. Skatteregler, såsom momsregler, så att de möjliggör delning mellan verksamheter.
  2. Hyreslagen – Med syfte att uppmuntra delningslösningar, exempelvis vad gäller besittningsskydd, uppsägningsregler och relationer mellan vad som är bostäder respektive verksamhetslokaler.
  1. Se över plan- och bygglagen så att detaljplanebestämmelser uppmuntrar till flexibilitet.

– Uppmuntra kommuner att redan i översiktlig planering och sedan i detaljplaner, öppna upp för fler användningsområden och funktionsblandning.

Näringslivets uppgift blir att utveckla skalbara tjänster och affärsmodeller som uppmuntrar till delning. Och den finansiella sektorn behöver investera i nya affärsmodeller kring delning och ta med både hållbarhetsvinster och potentiella risker med delade lokaler vid värdering och ekonomisk bedömning.

Helt klart en spännande ”lokal-framtid” vi går till mötes, där eftertanke och delning är två viktiga ord att ha med sig.

 

LÄS MER: Cirkulär ekonomi – vad innebär det egentligen?

LÄS MER: Climate Week: Cirkulär ekonomi är nyckeln

LÄS MER: Räddningen mot utsläpp