Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Climate Week: Cirkulär ekonomi är nyckeln

I en färsk rapport som lanserades under Climate Week i New york den gånga veckan visade Ellen McArthur Foundation att den cirkulära ekonomin kommer att vara avgörande för att vi ska kunna nå klimatmålen.

Utsläppen av växthusgaser minskar inte tillräckligt snabbt för att uppnå klimatmålen och enligt rapporten Completing the Picture: How the Circular Economy tackles Climate Change  kan en omställning till förnybar energi bara minska dem med 55 procent – vilket alltså inte är tillräckligt.
Men det är i de återstående 45 procenten som den cirkulära ekonomin ger hopp. För det handlar inte bara om utsläpp, det handlar även om de utsläpp som kommer från hur vi tillverkar och använder produkter och hur vi producerar mat.

Man har tittat på fem viktiga områden för att åskådliggöra detta – stål, plast, aluminium, cement och livsmedel.

Om man antar ett regelverk för cirkulär ekonomi i de här områdena skulle man kunna reducera växthusgaserna med 9,3 miljarder ton fram till år 2050. Det likvärdigt med att eliminera de nuvarande utsläppen från alla typer av transporter globalt, enligt rapporten.

Den cirkulära ekonomin bygger på tre principer: designa bort avfall och föroreningar, återanvända produkter och material och skapa naturliga system. Poängen är att produkter och material kan användas så länge som möjligt och med bibehållet värde trots nya trender och behov. Och de system som finns ska drivas helt av förnybar energi.

Ellen MacArthur Foundation skriver att det de kommit fram till är en saknad och viktig del av lösningarna som krävs för att stoppa klimatförändringarna. De menar att det kan bana väg för andra industrier som mode, elektronik och förpackningar för att anta cirkulär praxis.

Den nuvarande linjära ekonomi är kraftigt utvinnande, resurskrävande och producerar växthusgaser som orsakar klimatförändringar.

”För att uppnå klimatmålen är det avgörande att vi förändrar hur vi designar, tillverkar och använder produkter och mat”, sa Dame Ellen MacArthur, grundare av Ellen MacArthur Foundation, under Climate week. 

Ellen McArthur vill  komplettera bilden med en övergång till en cirkulär ekonomi. Det kan vara nyckeln att göra det möjligt att tillgodose behoven hos en växande global befolkning, samtidigt som det skapar en välmående och motståndskraftig ekonomi som kan drivas på lång sikt.

”Det här dokumentet visar att övergången till en cirkulär ekonomi inte bara är en möjlighet att ta itu med utsläpp över sektorer, utan att utforma en ekonomi som är återställande och förnyande, vilket skapar fördelar för samhället, företag och miljön”, sa Ellen MacArthur.

Inför FN:s Climate Action Summit har FN-organisationen WMO släppt en rapport som mer eller mindre bekräftar Ellen McArthurs rapport. De skriver bland annat att det inte räcker med att minska utsläppen och genomföra klimatanpassningsåtgärder, utan det krävs en omfattande utfasning av koldioxid som kompletteras med skydd och förstärkning av kolsänkor och biologisk mångfald för att få bort koldioxid ur atmosfären. Endast så kan vi uppfylla Parisavtalet.

”Jag uppmanar världens ledare att förena sig bakom vetenskapen och vidta kraftfulla åtgärder för att stoppa den globala uppvärmningen och sätta en väg mot en säkrare och mer hållbar framtid för alla”, säger FN:s generalsekreterare António Guterres.

Som det ser ut just nu är världen knappast på väg att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader, inte ens i närheten, enligt FN:s miljöprogram (UNEP).

”De nuvarande utsläppen visar inga tecken på att nå en gräns, utan vi går istället mot en global uppvärmning av 3 grader fram till 2100, kanske till och med 4 grader om inget förändras”, säger UNEP.

Guterres som kallat till klimatmötet ber världsledare, från både regeringar och företag, att komma till New York med höjda ambitioner och ge konkreta planer på hur Parisavtalet ska uppnås, samt hur länderna ska arbeta för att minska utsläppen av växthusgaser.

”Jag vill höra hur vi ska göra för att stoppa ökningen av utsläpp fram till 2020, och dramatiskt minska utsläppen för att nå nollutsläpp fram till mitten av århundradet”, säger Guterres enligt UN.org.

Maria Schultz