Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Foto: Pixabay

Maria Schultz

När får kidsen egentligen lära sig ekonomi?

”Mer privatekonomi i skolan!” brukar förespråkarna hojta. Men när får barn egentligen lära sig om ränta, investeringar, pension, amorteringar och utdelning? Vi tar en titt i läroplanen för grundskolan.

När vi hör av oss till Skolverket får vi svaret att av nämnda begrepp – ränta, investeringar, pension, amorteringar och utdelning – så är det endast pensionssystemet som nämns explicit i grundskolans läroplan, i kursplanen i samhällskunskap.

 

Emelie Högberg, undervisningsråd på Skolverket.

– Skolans läroplan och kursplaner formulerar i regel undervisningsinnehållet på en något lägre konkretionsnivå än dessa begrepp, eftersom styrdokumenten med endast ett fåtal ord ska ange en inriktning på undervisningen utan att bli detaljstyrande, berättar Emelie Högberg, undervisningsråd på Skolverket.

Hon ger exempel på skrivningar från kursplanerna i hem- och konsumentkunskap och samhällskunskap – skrivningar som gör det mer än sannolikt att eleverna kommer att undervisas om flertalet av de efterfrågade begreppen:

Hem- och konsumentkunskap, utdrag

”Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.”

Centralt innehåll årskurs 7-9:

  • ”Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.”

Här kan vi tänka oss att ränta och amorteringar diskuteras.

Samhällskunskap, utdrag

Centralt innehåll årskurs 4-6:

  • ”Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.”

Centralt innehåll årskurs 7-9:

  • ”Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.”
  • ”Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.”
Herman Strandh, verksamhetschef på Ung Privatekonomi.

Det är alltså mycket upp till engagerade lärare att gå på djupet vad gäller privatekonomins olika delar. Något som Herman Strandh, verksamhetschef på Ung Privatekonomi, märker av.

– Det är en extremt stor skillnad mellan kunskaperna i olika klasser och olika skolor som vi besöker. Vissa lärare brinner väldigt mycket för ämnet och eleverna kan till och med få testa att lära sig investera i aktier med fiktiva pengar. Andra lärare har knappt koll på sin egen pension.

Ung Privatekonomi finansieras av bland andra Aktiespararna, Fondbolagens Förening och Nasdaq. Deras 13 informatörer besöker främst gymnasieskolor och sedan höstterminen 2009 har de utbildat drygt 244 000 ungdomar.
– Det är jättetråkigt att det inte finns en tydlig struktur eller enhetlig utbildning kring privatekonomi inom skolan. När jag började föreläsa var jag faktiskt lite chockad att nivån generellt var så låg, säger Herman Strandh.

När tycker du att man bör lära sig om privatekonomi?

– Det är klart lättare att förstå inkomster, utgifter och budgetering. Högre upp, i högstadiet eller gymnasiet, kan det vara läge att lära sig om ränta och investeringar. Men det varierar jättemycket mellan individer också. Vi ser att behovet av kunskap efterfrågas väldigt mycket. Huvudsakligen på gymnasiet.

 

Fakta: Andra initiativ

I Konsumentverkets Lektionsbanken har skolor också möjlighet att ta del av undervisande filmklipp kring privatekonomi.

 

LÄS MER:

Oron ökar för barns kunskaper i privatekonomi

Experternas tre viktigaste ekonomitips till ungdomar

Vill du undvika bråk med barnen om pengar?

Föräldrar tar inte betalt av hemmaboende barn

De som fått veckopeng sparar mer som vuxen