Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Därför behövs äldre företagare

För den som närmar sig pensionen kan eget företagande vara ett sätt att förlänga arbetslivet. Det är vanligare än du kanske tror. Och forskningen visar att äldre företagare är både mer optimistiska och riskvilliga än sina yngre företagarkollegor.

Det finns en dold potential bland Sveriges äldre. Antalet äldre företagare ökar men vi har dålig koll på vad som utmärker den här gruppen. Professorerna Elisabeth Sundin och Carin Holmquist, som båda själva är pensionerade men ändå fortsätter jobba, har studerat förutsättningarna för äldre företagare i Sverige.

 

Elisabeth Sundin, professor emerita, Linköpings universitet.

– Det finns mycket kompetens, riskvilja och framtidstro bland äldre företagare. Som samhälle har vi mycket att vinna på att ta tillvara det här. I dag finns det inga särskilda riktade insatser mot äldre som vill starta företag, säger Elisabeth Sundin, professor emerita, Linköpings universitet.

Fördomar påverkar förutsättningar

Hur vi ser på ålder varierar beroende på sammanhang. Pratar man om en företagare är det få som tänker på en person i pensionsåldern. Men faktum är att forskning visar att nästan hälften av de som äger och driver företag är äldre än 55 år och en fjärdedel är över 65 år. Äldre företagare är också mer riskvilliga och mer optimistiska än yngre företagare.

– De äldre företagare som vi har pratat med trivs med sin tillvaro. Det finns egentligen ingenting som talar mot att äldre skulle kunna vara mer aktiva, säger Carin Holmquist, professor emerita, Handelshögskolan i Stockholm.

Carin Holmquist, professor emerita, Handelshögskolan i Stockholm.

Trots att forskningen tydligt visar hur vanligt och hur framgångsrika äldre företagare är möts den här gruppen ändå ofta av negativa attityder. Ur ett samhällsperspektiv verkar äldre snarare ses om ett problem än en resurs. Och hur vi som samhälle ser på äldre företagare påverkar faktiska förutsättningar. Många äldre möts av fördomsfulla attityder som kan vara begränsande.

– Det kan handla om uppfattningar om att äldre skulle vara mindre flexibla och produktiva eller ovilliga att lära sig nya saker. ”Ålderismen”, alltså negativa fördomar gentemot äldre, är i dag utbredd. Problemet har uppmärksammats av EU som tagit fram statistik och stöd för att utveckla positiva attityder till äldre, säger Elisabeth Sundin.

Riktat stöd behövs

Många vill förverkliga en idé eller kanske stå på egna ben. Äldre nämner också ofta att de inte längre är uppskattade på sin arbetsplats eller att de vill använda den kompetens de har byggt upp under ett helt yrkesliv. Hos vissa bidrar också en känsla av att de inte har all tid i världen på sig att åstadkomma något med sitt företag. Den insikten kan räcka för att våga ta steget och pröva nytt.

– För att stötta äldre företagare behöver vi uppmärksamma gruppen mer och rikta särskilt stöd till dessa personer. Specialdesignade kurser och inkubatorer för äldre kan göra nytta. Vi efterlyser också fler policyförslag som faktiskt fångar upp den kunskap som finns om äldres företagande. Det är en viktig samhällsresurs som vi bör försöka ta tillvara på bästa sätt, säger Carin Holmquist.

Relaterade ämnen