Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Foto: Karolina Grabowska/Pexels, Swedbank

Maria Schultz

De som fått veckopeng sparar mer som vuxen

Den vanligaste platsen för att inhämta kunskap om ekonomi kommer från hemmet. Och veckopeng är det effektivaste sättet att ge barnet god finansiell hälsa tidigt. Ju mer föräldrarna pratar och lär barnen privatekonomi, desto större chans att undvika ekonomiska tråkigheter som betalningspåminnnelser eller anmärkningar. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Swedbank.

65 procent uppger att de fått kunskap om privatekonomi från någon i familjen. Cirka tolv procent uppger sig inte ha ett minne av att de fått lära sig eller uppsökt ekonomisk kunskap. Den sistnämnda gruppen visar sig också ha sämre finansiell hälsa som vuxna.

Man tillfrågade 3 184 personer som var mellan 18-79 år i mars 2021.

– Sambandet mellan kunskaper i privatekonomi och sparande är tydligt. Individer med bristande kunskaper i privatekonomi sparar mindre. Det gör att man är mer sårbar om livet tar en oönskad och oväntad vändning. Risken ökar till exempel för att man inte kan bo kvar i sin befintliga bostad om man skulle bli arbetslös, skilja sig eller bli långvarigt sjuk, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

Undersökningen visade också att av de som fått veckopeng sparade 7 av 10 minst tio procent eller mer av sin lön, bland den gruppen som inte fått kunskap om ekonomi som unga var den siffran drygt hälften. De har också oftare problem med räkningar och skulder, samt att de ser osäkert på sin ekonomiska framtid vid sjukdom, arbetslöshet eller skilsmässa.

– Intresse för privatekonomi i unga år har betydelse för vilken förmåga man har att hantera sin ekonomi senare i livet. Det är inte den enda förklaringen, men kunskap och intresse ökar möjligheten att fatta bra beslut gällande sin privatekonomi och minskar risken för misstag. Därför är det viktigt att vi tidigt börjar prata med barn om pengar, säger Arturo Arques.

Privatekonomi ingår i skolans läroplan och över 50 procent anser att det är bästa platsen att lära sig om ekonomi, ändå uppger endast 24 procent att de lärt sig privatekonomi i skolan.

Skolans roll är viktig, likaså föräldrarnas, anser Arturo Arques.

– Men allt ansvar kan inte ligga på föräldrar och skolan. Det här är en viktig samhällsfråga och vi är många som behöver ta ansvar för att väcka barn och ungas nyfikenhet och lust att lära om privatekonomi.

Tips! Så väcker du barn och ungas lust och nyfikenhet på privatekonomi

  • Försök att prata enkelt och lustfyllt med barn och unga om ekonomi. Ta gärna hjälp av appar eller spel. Om de tycker att det är roligt och intressant ökar intresset.
  • Att få en egen vecko- eller månadspeng som man själv får bestämma över tycker de flesta är roligt – det är också lärorikt. Det lär barnen/ungdomarna att hushålla med pengar och att förstå pengars värde.
  • Uppmuntra barnet/ungdomen att spara en del av vecko- eller månadspengen och förklara att sparade pengar ger möjligheter att göra något roligt eller köpa något lite längre fram. Det gör även att man lär sig hur man på sikt klarar oförutsedda utgifter bättre och får en tryggare ekonomi.
  • Tillåt barnet/ungdomen att göra misstag med sin veckopeng – det lär man sig också av. Förklara också vilka risker det finns med att låna till sådant man inte har råd med i stunden. Snabblån och konsumentkrediter som kan locka vid vuxen ålder kan snabbt bli dyra och leda till ekonomiska bekymmer om man inte har råd att betala.
  • När barnet är moget, ge hen tillgång till digitala banktjänster. Var tydlig med att bankkort, koder eller personliga bankuppgifter aldrig ska lämnas ut till andra.
  • Spara tillsammans i familjen till en gemensam upplevelse eller ett inköp. Då blir sparandet roligare samtidigt som man lär ut goda vanor.