Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Ny studie, från bland andra Marc Keuschnigg, biträdande professor vid Institutet för analytisk sociologi vid Linköpings universitet, visar att höginkomsttagare inte nödvändigtvis är smartare än dem som tjänar mindre. Foto: iStock, Verena Keuschnigg

Maria Schultz

De som har högst lön är inte alltid de smartaste

Det är lätt att tro att de som är höginkomsttagare också är lite smartare än alla andra. Och det stämmer till viss del att personer med högre inkomster ofta gör bättre ifrån sig på IQ-tester – men det gäller bara till en viss gräns. Det visar en ny studie från Linköpings universitet.

Det som är intressant är att vid riktigt höga inkomster planar sambandet ut och de som ligger högst i lön klarar testen sämre än de som tjänar mindre.

– Den omfattande datamängden gör att vi för första gången kan testa om extremt höga inkomster också har samband med extremt hög intelligens. Till det behövde vi pålitlig data över alla invånares inkomster. Vanligtvis saknas inkomstuppgifter för dem som tjänar allra mest, men det har vi här, säger Marc Keuschnigg, biträdande professor vid Institutet för analytisk sociologi vid Linköpings universitet och professor i sociologi vid universitetet i Leipzig.

Via inskrivningstest för värnpliktiga i åldern 18–19 år har forskarna jämfört inkomstatistik.

De som är duktiga på att analysera och planera brukar få bra jobb och med det följer hög lön. Men när man kommer över en viss nivå försvagas sambandet mellan de starka kognitiva förmågorna och då spelar det ingen roll om man har högre lön – det finns inget som tyder på att man är smartare för det.

Det finns ett starkt samband mellan kognitiva förmågor, som att analysera och planera, och lön för de flesta människor. Men över en viss nivå försvagas sambandet och högre lön visar inte längre på större förmåga.

När man har en årslön runt 680 000 kronor jämnas skillnaden ut och den procent som tjänar allra mest klarar alltså IQ-testerna sämre än dem som ligger i inkomstskiktet precis under. Men spelar det egentligen någon roll? Det är faktiskt en viktig upptäckt menar forskarna, eftersom den översta procenten har mer än dubbelt så höga löner som medellönen för de översta 2-3 procenten.

Ännu en anledning till att forskningen är intressant är den allmänna, samt akademiska diskussionen som förts. De som tjänar mest har framfört att de förtjänar sin lön för att de har unika förmågor. Det finns dock inga synliga mönster för att de som har extremt hög lön skulle ha unika kognitiva förmågor och därför vara mer förtjänta av sin inkomst än dem som bara tjänar hälften så mycket.

Det finns dessutom en fara med stigande löner för dem som redan tjänar mest. Det innebär att om lönerna hela tiden stiger för dem som tjänar mest då kan större delen av de tillgångar som finns komma att fördelas på ett sätt som inte är kopplat till den kognitiva förmågan, menar forskarna.

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR: The Plateauing of Cognitive Ability among Top Earners