Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Del 1 – Ett stabilt och rättvist pensionssystem

Vi har haft förmånen att intervjua Stefan Lundbergh som är Head of Innovation på risk- och managementspecialisten Cardano. Stefan har under de senaste åtta åren arbetat runt om i världen med olika länders pensionssystem. Utifrån sin erfarenhet konstaterar han att det svenska inkomstgrundade allmänna pensionssystemet är konkurrenskraftigt i en internationell jämförelse.

Stefan RIJPM photo

Vad är det då som Sverige har lyckats med som andra länder inte gjort?

Sverige löste problemet i tid och gjorde redan för 20 år sedan det som andra länder försöker göra idag. Sverige har till skillnad från många andra länder hanterat finansieringen av den allmänna pensionen och skapat ett stabilt och mellan generationerna rättvist system.

Enligt Stefan är det många saker som bidrar till att det svenska inkomstgrundande pensionssystemet är så bra. Han menar att Pensionsgruppen som designade systemet tänkte och gjorde nästan allt rätt för snart 20 år sedan när de reformerade systemet.

  • Alla omfattas av systemet
  • Flexibel pensionsålder
  • Kostnadseffektivt
  • Hanterar ökande medellivslängd
  • Bromsen gör det rättvist mellan generationer
  • Politiskt robust

Det svenska allmänna pensionssystemet med en flexibel pensionsålder omfattar alla som arbetar eller får andra skattepliktiga ersättningar, till exempel arbetslöshetsersättning och föräldrapenning. Dessutom får den som har haft en liten eller ingen arbetsinkomst ett grundskydd i form av garantipension från staten.

Att en relativit stor del av lönen avsätts till den allmänna pensionen gör också att den svenska modellen står sig bra i jämförelse med andra länder. De 18,5 procent som avsätts varje år av lönen eller andra ersättningar till den allmänna pensionen är en hög andel jämfört med till exempel Holland och England. De flesta andra länder vill inte att staten ska ha så stort inflytande och förespråkar istället att ansvaret läggs på individen och att staten endast ska bidra med pension upp till existensminimum. Ytterligare pensionsinkomst ordnas via tjänstepension eller individuella pensionslöningar. I exempelvis Holland är tjänstepensionen mycket viktig del av den totala pensionen.

Det svenska allmänna pensionssystemet är till största delen ett fördelningssystem (pay-as-you-go), vilket innebär att de yrkesverksamma betalar pensionen för de som är pensionerade. Detta tillsammans med buffertkapitalet gör att systemet klarar av nuvarande förändringar i befolkningspyramiden. Det gör det svenska systemet kostnadseffektivt och hållbart.

Stefan menar att hela filosofin med den svenska modellen är genomtänkt och bra. Systemet är konstruerat så att det är självbalanserande. Om den ekonomiska utveckling i Sverige är sämre än väntat delar alla på smärtan, som ung innebär det mindre pensionsrätter och för den äldre generationen mindre pension. Det gör systemet rättvist mellan generationer.

I morgon publicerar vi den andra delen av intervjun med Stefan Lundbergh. Då berättar han mer om varför det inte bara är själva utformningen av det svenska pensionssystemet som gör det hållbart och stabilt. Han ger också sin syn på vad han tycker om de kommande förändringarna i systemet.

 

Louise Svensson