Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Peter

Den stora världen på den lilla planeten och flickan som ville förändra världen.

Igår hölls SvD Investor Summit i Stockholm. AP7 representerades av vår vd Richard som ihop med andra kloka representanter från bland annat SEB och AP-fondernas etikråd diskuterade hur hållbarhet för framtiden ser ut och investerares roll i den utvecklingen. Det konstaterades att det finns en mängd olika infallsvinklar kring vad det innebär att vara en ansvarsfull investerare. Dock var panelen rörande överens om att huruvida ESG är en möjlighet till ökad avkastning eller en nödvändig kostnad är en icke-fråga.

Dagen inleddes av Johan Rockström, professor och direktör för Stockholm Relience Centre, Stockholms Universitet.

Vi har gått från att vara den lilla världen på den stora planeten till den stora världen på den lilla planeten. Detta har inneburit att vi under en lång tid har kunnat använda jordens resurser utan att uppleva några oåterkalleliga konsekvenser. Runt 1950 passerade vi dock gränsen för vad jorden klarar av att dölja och sedan 1990 har vi kunnat se och mäta effekterna av detta.

Även om det ser mörkt för vår lilla planet så guidade Johan lyssnarna igenom hur vi faktiskt kan klara av att nå två-graders-målet. Det handlar bland annat om att vi måste halvera våra koldioxidutsläpp varje årtionde framöver samtidigt som vi ökar våra tekniska möjligheter att binda koldioxid. Bland det mer positiva är att cirka var 5:e år fördubblas mängden förnybara energikällor.

Avslutningsvis gästades dagen av Gunhild Stordalen, grundare av stiftelsen EAT Foundation, filantrop, läkare och hustru till hotellmagnaten Petter Stordalen. Redan som barn anordnade hon loppisar för att samla in pengar för att rädda regnskogen. Idag är hennes åtaganden något större och på menyn för dagen stod Global Change.

Hennes budskap var tydligt. En kraftigt växande befolkning i kombination med global uppvärmning ställer krav på stora förändringar. Idag står matproduktionen för 25 procent av de globala utsläppen och använder 70 procent av färskvattenresursen. För att nå Parisavtalets uppsatta två-graders-mål, måste vi ta ett större grepp om det som är direkt länkat till alla hållbarhetsmål – MATEN!

Hon menar att vårt största hinder är brist på samarbete. Alla kan dra sitt stå till stacken, näringslivet kan göra det genom medvetna investeringar. Hennes medskick till oss investerare var att ”put your money where the science are – invest in solutions.

Trevlig helg!

Relaterade ämnen