Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Det borde vara enkelt att jämföra fonder

Att jämföra fonder är inte helt lätt och kan göras på många sätt, vilket tyvärr ofta leder till förvirring. Många gånger är det äpplen och päron som jämförs istället för att man får en rättvisbild av de fondval man står inför.

I förra veckan skrev Privata Affärer att det blir enklare att jämföra premiepensionsfonder i och med att det nu går att se avkastningen efter avdragen rabatt. Fondbolagens förening menar att jämförelsen mellan olika fonder i och med detta nu blir mer rättvis då avkastningen efter rabatt är den avkastning som spararna faktiskt får och det stämmer ju.

Samtidigt blir det ytterligare en spalt under fliken värdeutveckling med en genomsnittlig siffra över en femårsperiod efter rabatt. Alltså ytterligare ett avkastningsmått.

Att jämföra fonder borde vara enkelt. Billiga fonder är bra för det långsiktiga sparandet, allt övrigt lika. Men den som vill jämföra fonder ur ett avgiftsperspektiv har en uppsjö av olika mått att förhålla sig till. I premiepensionssystemet finns till att börja med fondavgiften, som är ett dåligt jämförelsemått i de fall då lejonparten av kostnaderna inte ingår. För de fallen finns i stället måtten TER och TKA i systemet, som båda försöker vara mer heltäckande, men som redan har hamnat i kölvattnet på det senaste helhetsmåttet Årlig avgift. Utanför systemet finns också Normanbeloppet, ett avgiftsmått som omsätter procentsiffrorna till kronor och ören.

Vi rör oss nu mot en liknande situation när det gäller den historiska värdeutveckligen på en fond. Sedan tidigare finns redan den tidsviktade avkastning som passar bra för att jämföra olika fonder med varandra, men som är en förenkling genom att den bortser från de in- och utbetalningar som skett under spartiden. För att även fånga effekten av flödena i fonden kan man i stället titta på den kapitalviktade avkastningen, det mått som visar vad spararen faktiskt har fått och som spararen ser på sitt kontobesked.

Nu tillkommer alltså en variant till på den tidsviktade avkastningen. En variant som i de flesta fall inte skiljer sig mer än en procentenhet från avkastningen före rabatter. Frågan blir nog ändå hur många sparare det är som känner att det har blivit enklare med ett mått till.

Trevlig långhelg!