Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Det våras för solens strålar

Ungefär samtidigt som världens ledare svettades under förhandlingarna i Paris 2015, kom nyheten att priset på solenergi för första gången var billigare än gas och olja.

Det har tagit sin tid, men solen verkar äntligen vara på väg att ta sin rättmätiga plats som den främsta energikällan på jorden. Från att tidigare varit dyrt att producera står solenergi idag på egna ben utan nödvändiga subventioner.

Det är helt i sin ordning. Solen är ursprunget till de flesta av våra energikällor. Det är tack vare solen som fotosyntesen kunnat lagra energi i växter för hundratals miljoner år sedan och som blivit olja, kol och gas. Det är solen som driver vattnets kretslopp och gör att vi kan utvinna el från vattenkraftverk. Och det är solen som skapar temperaturskillnader på jorden så att det blåser i vindkraftverken.

I retrospektiv kommer vi nog se den tid vi lever i nu som en parentes. En period av omständlig energiproduktion då vi gick den onödiga omvägen via smutsig kol och olja för att komma åt solens rena energi.

AP7 satsar på klimatlösningar och förnybar energi i alla de tillgångsslag vi får investera i. Vi har investerat i gröna obligationer där pengarna är öronmärkta för miljöprojekt och kommer under 2017 lansera ett nytt grönt investeringsmandat för noterade bolag.

Vi har även sedan länge en betydande investering i miljöteknikbolag, bland annat en del i solenergiföretaget Solar City, som vid sidan av Tesla är ett av Elon Musks framtidsinriktade företag.

I veckan sändes en dokumentär på SVT: Det våras för solen, där investerare uttalar sig om den explosionsartade utvecklingen inom solenergi.

det-varas-for-solen

Charlotta Dawidowski Sydstrand