Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Din Pension med Minpension.se

Idag föreläste Kristina Kamp från Minpension.se om pensioner för LO:s fackliga ombud. Kristina inledde sin förmiddag med en frågesport där var och en av deltagarna inledningsvis fick en stund att besvara frågorna. Efter en gedigen dragning om pensioner och många bra diskussioner avslutade Kristina med en genomgång av svaren.

Frågesporten var ett bra sätt att engagera publiken och samtidigt lyfta många viktiga frågor som är bra att ha koll på gällande sin pension.

Här är quizzen, testa vad du kan om Din Pension!

Svaren hittar du längst ner i inlägget.

1. Vad krävs för att få ett orange kuvert?

 1. Att du fyllt 28 år året före.
 2. Att du jobbat och betalat skatt i Sverige.
 3. Att du är svensk medborgare
 4. Att du registrerat dig hos Pensionsmyndigheten.

2. Från vilken ålder kan du börja ta ut din allmänna pension?

 1. Från 55 års ålder.
 2. Från 61 års ålder
 3. Från 62 års ålder
 4. Från 65 års ålder

3. Vilken menas med premiebestämd pension?

 1. Den beror på hur mycket pengar som har avsatts till din pension under arbetslivet.
 2. Den styrs av en premie som du får de sista fem åren du arbetar.
 3. Den styrs av din lön de sista åren du arbetare.
 4. Den beror på vilken snittlön kollektivet haft det senaste året.

4. För vilken grupp har medellivslängden stigit minst de senaste tio åren?

 1. För kvinnor med högskoleutbildning.
 2. För män med högst grundskola.
 3. För män med högskoleutbildning.
 4. För kvinnor med högst grundskola.

5. Ungefär hur stor är en genomsnittlig pension i Sverige?

 1. 22 000 kronor i månaden
 2. 19 000 kronor i månaden
 3. 16 000 kronor i månaden
 4. 13 000 kronor i månaden

6. Vem får garantipension?

 1. Allt som fyllt 65 år får automatiskt den pensionen.
 2. De som bor eller bott i Sverige och har en låg pension
 3. Ensamstående kvinnor med låg pension.
 4. Svenska medborgare som fyllt 65 år.

7. Vad är den främsta orsaken till att kvinnor har lägre pension än män?

 1. De lever länge så intjänade pengar måste räcka längre
 2. De saknar oftare avtals/tjänstepension
 3. De jobbar mer deltid och har längre löner
 4. De kommer ut i arbetslivet senare än männen.

8. Ungefär hur stor del av pensionen är avtals/tjänstepension för en genomsnittpensionär idag?

 1. 10 procent
 2. 15 procent
 3. 20 procent
 4. 25 procent

9. Vilket avtal har den lägsta åldern för när arbetsgivaren börjar betala in avtals/tjänstepension

 1. SAF-LO, privatanställda arbetare
 2. AKAP-KL, kommun- och landstingsanställda
 3. ITP1, privatanställda tjänstemän
 4. PA-03 , statligt anställda

10. Varför sa Fredrik Reinfeldt att vi kan behöva jobba till 75 års ålder?

 1. För att vi lever längre och pensionerna blir längre om de ska räcka flera år.
 2. För att det underlättar när vi ska samordna pensionsåldern inom EU
 3. För att det ska minska trycket på äldreboendet i framtiden.
 4. För att han älskar arbetslinjen.

11. Vilket är det effektivaste sättet att få mer i månaden i pension?

 1. Att arbeta även efter att du fyllt 65 år.
 2. Att skaffa många barn eftersom du då får barnårstillägg
 3. Att studera många år
 4. Att enbart investera i högriskfonder

12. Var ansöker man om bostadstillägg om pensionen är väldig låg?

 1. I den kommun där du bor
 2. Hos Försäkringskassan
 3. Hos Skatteverket
 4. Hos Pensionsmyndigheten

13. Vem får din pension när du dör?

 1. Den allmänna pensionen går till kollektivet, avtalstjänstepensionen går till anhöriga om du har efterlevandeskydd
 2. Om du meddelat din arbetsplats och Pensionsmyndigheten vem som ska ärva pensionen så tillfaller pengarna arvingarna
 3. Den allmänna pensionen går in i statskassan, avtalspensionen går till kollektivet
 4. Om du dör före 65 års ålder får din familj alla pengar

14. Vad betalas inte ut om du som pensionär flyttar till Thailand?

 1. Garantipension och bostadstillägg
 2. Avtalspension som intjänats före 1999.
 3. Ingen pension betalas ut om du flyttar utanför EU
 4. Privat pensionssparande

15. Hur mycket får du sätta av till en avdragsgill privat pensionsförsäkring nästa år om regeringens budget antas av riksdagen i december?

 1. 1 000 kronor i månaden
 2. 500 kronor i månaden
 3. 250 kronor i månaden
 4. 150 kronor i månaden

16. Var kan du göra en prognos på hela pensionen?

 1. Hos Skatteverket
 2. Hos kommunen där du bor
 3. Hos din arbetsgivare
 4. På minpension.se

 

 

 

Rätta svaren: 1:2, 2:2, 3:1, 4:4, 5:3, 6:2, 7:3, 8:3, 9:2, 10:1, 11:1, 12:4, 13:1, 14:1, 15:4, 16:4