Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Kate Raworth har skrivit boken med samma titel där hon går igenom sju viktiga principer för en framtida ekonomi. Foto: Flickr

Maria Schultz

Donutekonomi – här är snabbguiden!

Har du hört talas om nationalekonomen Kate Raworths myntade begrepp donutekonomi? Hon har skrivit boken med samma titel där hon går igenom sju viktiga principer för en framtida ekonomi. Här får du snabbguiden till alla sju.

Att Kate Raworth är kritisk till tidigare läromästare inom nationalekonomi förstår vi snart. I boken Donutekonomi tar hon oss med på resan i sina första tvivel kring vårt ekonomiska tänk.

Med penna i handen ritade hon till slut upp en donut som blev bilden för hennes förslag till sju vägar till ett nytt ekonomiskt tänkande där fokus ligger på mänsklighetens grundläggande livsvillkor.

I donutekonomin är det människors sociala trygghet och planeten som får utrymme istället för tillväxt och en stigande BNP.

Kate Raworths bok.

När Kate Raworth ritade upp sin friterade donut gjorde hon det med donutens två ringar där det innanför den inre ringen, som står för det sociala fundamentet, finns allvarliga brister såsom svält och analfabetism. 

Även utanför den yttre ringen, det ekologiska taket, hittar vi problem. Allvarliga hot mot vår planet, såsomklimatförändringar och förlust av biologisk mångfald.

Och så där emellan hittar vi själva donuten – utrymmet som vi människor har att tillgodose alla våra behov inom ramen för jordens resurser.

Låter det krångligt? Det blir enklare att förstå när Kate Raworth kommer in på vad som måste förändras för att vi ska få till den omtalade balansen.

Hon kom fram till sju vägar genom att utforska de bästa idéerna hos bland andra öppensinnade studenter, progressiva företagsledare och innovativa akademiker.

 Här är vägarna:

 

  • Förändra målet

Gå från att hysteriskt se till BNP som ett mått på framgång för länder till att istället tillgodose mänskliga rättigheter inom vad vår planet klarar av. Alltså att leva i balans.

 

  • Se det större perspektivet

Istället för att fånga hela det ekonomiska systemet i en begränsad bild, det ekonomiska kretsloppet, vill Raworth att vi ritar en ny bild av ekonomin, inbäddad i samhället och naturen.

 

  • Släpp fram den mänskliga naturen

Om den tidigare bilden av människan har varit en ekonomiskt rationell variant bör det skapas ett nytt självporträtt – den sociala som söker närhet och som inte klarar sig utan naturen.

 

  • Få koll på systemen

Klassiska kurvor av tillgång och efterfrågan må vara det som präntats in hårdast inom nationalekonomin. Raworth vill lyfta fram ett annat system – det komplexa i ständig förändring som mer speglar vår verklighet.

 

  • Planera för fördelning

Ett vanligt budskap kring ojämlikhet har varit att: “det måste bli värre innan det kan bli bättre, och tillväxten kommer (så småningom) att jämna ut det hela”. Fel budskap, enligt Raworth. Istället kan vi utforma en ekonomi med välstånd fördelat mer jämlikt.

 

  • Planera för återväxt

Bilden av en ren miljö som en lyxprodukt för de rika har fått oss att tro att högre tillväxt så småningom kan städa upp eländet. Här krävs istället en cirkulär ekonomi som ser att “miljöproblem är resultatet av destruktiv industriplanering”.

 

  • Var agnostiker i fråga om tillväxt

Agnostiker kallas de som inte riktigt vet om Gud finns eller inte, eftersom det inte finns bevis. Liknande tänker Raworth kring tillväxt. Hon utmanar oss att ändra perspektiv och vårt beroende av högre tillväxt: Skulle vi kunna leva utan det?

Raworth betonar att dessa sju vägar inte ger några specifika politiska föreskrifter eller mirakelkurer. Inte heller direkta svar på vad nästa steg att göra är.

– Men jag är övertygad om att de är av största vikt för det nya sätt att tänka kring ekonomi som vårt århundrade kräver, skriver hon.

Vad tror du?