Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Bild: Wikipedia

Maria Schultz

Dunning-Kruger: De som kan minst överskattar sin kunskap

Att utvärdera sin egen prestation kan vara riktigt klurigt. Samtidigt är det just förmågan att titta på sig själv utifrån som bidrar till utveckling, och att du successivt blir smartare och bättre på att fatta beslut med åren. Att slipa beslutsförmågan är viktigt, inte minst för den som vill investera på börsen.

Hur känner du inför att investera i aktier och fonder? För vissa är självförtroendet stort medan andra tvivlar på sin egen förmåga. Hur vi ser på oss själva kommer också att påverka vårt agerande och sättet vi investerar på.

Forskarna David Dunning och Justin Kruger vid Cornell University i USA var de som upptäckte den så kallade Dunning-Kruger-effekten. Den visar att de personer som kan allra minst inom ett område, också tenderar att överskatta sin förmåga allra mest. Samtidigt kan de personer som kan allra mest om något drabbas av en motsatt effekt. De har så pass mycket kunskap att de också tydligt ser sina kunskapsluckor och därmed tvivlar de mer på sig själva. Psykologin spelar ett spratt med oss alla.

Resultatet blir oerfarna investerare som tror starkt på sin förmåga och kanske tar för stora risker, och mer erfarna personer som är försiktiga och ifrågasätter sina beslut. Risken är också att den som kan mycket om ett ämne och underskattar sin egen förmåga, tror att det som känns lätt för den som är insatt också borde vara lätt att förstå för andra. De överskattar de oinsattas kunskapsnivå.

De som presterade sämst trodde att de var bäst

Dunning och Kruger genomförde en rad olika experiment för att undersöka hur vi uppfattar våra egna kunskaper. En upptäckt var att de deltagare som hörde till de tio procent med sämst resultat i genomsnitt trodde att de själva presterat i den bästa tredjedelen. De deltagare som presterat bäst var samtidigt mer kritiska till sin insats än de med sämst resultat.

Även om du har relativt bra koll på dina kunskaper inom många områden innebär inte det att du aldrig kan drabbas av Dunning-Kruger-effekten. Kanske tar du dig an ett renoveringsobjekt eller börjar med en ny sport och känner dig oövervinnerlig. Risken är att du bara har dålig koll. Med det sagt ska vi ju inte sluta ta oss an nya utmaningar, men det kan vara bra att reflektera över Dunning-Kruger-effektens baksidor innan vi trampar i klaveret.

Kan du utvärdera din egen insats?

Hur vet du då var du själv befinner dig på skalan? Ett sätt att sätta sin egen kunskap i perspektiv kan vara att zooma ut och titta bakåt i tiden. Om du känner dig lite generad över de beslut du fattade för tio år sedan är det ett gott tecken. Det innebär att du har en förmåga att titta på dig själv och utvärdera dina egna förmågor. Förmågan att se sin egen kunskap i ett större sammanhang och utvärdera sig själv kallas för metakognition.

För den som har svårt att sätta sina egna tankar och känslor i perspektiv blir det också svårt att bedöma sin egen förmåga. Ägnar man sig åt att investera på börsen blir det exempelvis svårare att dra lärdomar av tidigare misstag och förstå varför saker går fel om man inte inser sina egna begränsningar.