Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

johanfloren

Dyra fonder utan historik som säljs per telefon borde dödskallemärkas

När du väljer fond är avkastningen den viktigaste parametern, menar många. Avgiften har en underordnad betydelse eftersom avkastningen redovisas efter att avgiften är dragen.

Men också det omvända perspektivet är vanligt, det vill säga att avgiften är viktigast. Avgiften är en bra beslutsgrund eftersom du vet vad den blir, till skillnad från avkastningen som är mer eller mindre oförutsägbar. Historien svarar inte på hur framtiden blir. Forskning visar också att höga avgifter korrelerar med lägre avkastning, snarare än högre.

Avgifter eller avkastning är en debatt som antagligen aldrig går att avsluta. Däremot går det att dra några enkla slutsatser för den sparare som ska välja fonder.

En bra utgångspunkt är relevanta indexfonders avkastning och avgifter. De har de lägsta kostnaderna och har som mål att ge den avkastning som aktiemarknaden som helhet ger. Därmed går det att utvärdera dyrare fonder eftersom de rimligen bör överträffa indexfondens resultat om det ska vara någon poäng med de höga avgifterna.

Hur kan man då avgöra om en fond kan vara värd en högre avgift? Historisk avkastning är som sagt ingen bra grund. Till exempel var det många som valde IT-fonder med höga avkastningssiffror när premiepensionssystemet lanserades år 2000, som sedan blev gruvligt besvikna när bubblan sprack 2001-2002.

Sanningen är att det inte finns några säkra metoder. I praktiken blir det i stället mer frågan om att undvika uppenbara risker för dåliga resultat. En sådan risk är faktiskt brist på historik. Fonder som saknar historik går som regel inte att bedöma och är generellt något som bör undvikas. Det samma gäller naturligtvis för fonder som återkommande underpresterar i förhållande till sina jämförelseindex.

En annan risk är ovanligt höga avgifter. Är avgifterna tillräckligt höga blir sannolikheten att förvaltarna kan skapa överavkastning så liten att det är bättre att välja andra fonder bara av det skälet. Genomsnittet i premiepensionssystemet efter rabatter ligger på 0,3-0,4 procent.

Skulle en fond slutligen kombinera historielöshet och ovanligt höga avgifter, som många nytillkomna fonder i premiepensionssystemet gör, är dödskallemärkning på sin plats. Särskilt uppmärksam finns det anledning att vara om det rör sig om fond-i-fond-lösningar eftersom det kan finnas underliggande avgifter som bara visar sig i efterhand i form av höga TKA-siffror. Detsamma gäller prestationsbaserade avgifter som gör det ändå svårare för förvaltaren att skapa bestående överavkastning.

Dessa fonder borde rimligen ingen människa välja, kan man tycka. Ändå gör många svenskar det. Förklaringen stavas telefonförsäljning. Det är en tredje riskfaktor som tillsammans med de andra gör att du kan vara säker på att det finns bättre fonder att välja.

Alternativ kan du helt avstå från att välja premiepensionsfonder. Sannolikt är det ett bättre val.

Johan Florén