Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

En rapport från Finansinspektionen påpekar att en fjärdedel av befolkningen inte har de grundläggande kunskaperna i ekonomiska frågor. Foto: iStock

Maria Schultz

En av fyra förstår inte grundläggande ekonomi

En fjärdedel av alla svenskar har inte tillräcklig insikt i ekonomiska frågor, och en tredjedel av hushållen är bekymrade över att deras ekonomi inte ska vara tillräcklig. Detta framkommer i en rapport från Finansinspektionen.

Oberoende av vår bakgrund eller intressen ställs vi inför beslut som kan ha stor inverkan på vår personliga ekonomi. Det kan handla om att ansöka om finansiering för att skaffa ett hem eller fordon, sätta undan pengar för framtida pension eller en drömresa. Därför är det avgörande att ha koll på ekonomiska termer som räntor, prisökningar och riskspridning.

En rapport från Finansinspektionen påpekar att en fjärdedel av befolkningen inte har de grundläggande kunskaperna. På vissa punkter har dessa kunskaper sjunkit jämfört med en tidigare rapport från 2020.

Men trots detta har självförtroendet att förstå ekonomi ökat. Framför allt menar män att de har god ekonomisk insikt och självförtroende, medan kvinnor och yngre individer känner sig mindre säkra på sin ekonomiska kunskap.

− Finansiellt självförtroende motsvarar inte alltid faktisk kunskap och förståelse. När det saknas grundläggande ekonomiska kunskaper samtidigt som självförtroendet är högt kan det lätt bli fel, säger Sofia Tyréus, projektledare finansiell folkbildning på FI.

Det man har sett är att kvinnor känner generellt större oro än män gällande deras ekonomiska läge. Rapporten visar dock att tre av fyra gör sitt bästa för att spara för oväntade utgifter. Dessa siffror understryker vikten av ekonomisk utbildning.

Därför är det viktigt att fortsätta sprida kunskap och utbilda i ekonomi.

På Finansinspektionen har man satt ihop fyra grundkunskaper du behöver för att lättare ta beslut som passar dig och din ekonomi.