Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

En biolog i finansbranschen

Jag tycker det är fint med tvärvetenskap. Vi människor kommer till vår rätt som art när vi inser att vi måste samarbeta. Som många andra tror jag också att ett tvärvetenskapligt synsätt är nödvändigt för att nå en hållbar utveckling och hitta lösningar på klimatförändringarna. Olika perspektiv måste mötas och brytas för att hitta kreativa, nytänkande och hållbara svar på komplexa frågor. När vi människor med olika bakgrund och utbildning kommer samman kan vi inse att vår egen lösning inte är tillräcklig utan att vi behöver varandra. Det är fint, men inte lätt.

För en sisådär tio år sen blev jag intervjuad i tidningen Naturvetaren om det egendomliga faktum att jag är en naturvetare som jobbar i finansbranschen, där andelen icke-ekonomer är försvinnande liten. Jag sa något i intervjun om perspektiv. Att en naturvetare kan bidra med nya perspektiv till de finansiella synsätten. Tidsperspektivet till exempel. En klimatforskares diagram kan ha hundratusen år på x-axeln, medan de flesta finansanalytikers tidsserier spänner över månader, på sin höjd en handfull år. Inte konstigt att det uppstår en kommunikationskollaps ibland och att finansanalytiker har svårt att omsätta klimatforskning i finansiell analys.

Saker hinner förändras på tio år. Allt eftersom klimathotet blivit mer påtagligt och insikten om att förändringar i ekonomin är nödvändiga, börjar också naturvetenskapliga perspektiv ta mer plats i finansbranschen. Att vår nye finansmarknadsminister är biolog är ett tecken i tiden.

Häromdagen var jag på konferensen Kapitalets klimatpåverkan där Per Bolund inledningstalade. Ingen behöver tvivla över vad hans perspektiv är. Bolund inledde sitt anförande med Johan Rockströms illustration över planetens gränser, där vi idag redan överskridit tre gränser för vad jorden tål: utsläpp av växthusgaser, förlust av biologisk mångfald och utsläpp av kväve.

Bolund gjorde vidare klart att finansmarknaderna vackert ska se till att hålla sig inom planetens gränser, och uttalade höga förväntningar på att de statliga pensionspengarna ska investeras i en hållbar framtid och leda vägen för en omställning mot en klimatsmart ekonomi.

Det är nya vindar som blåser på finansdepartementet och ett tvärvetenskapligt förhållningssätt är utgångspunkten. Biolog Bolunds budskap är tydligt: ”Vi behöver inte bara kapital för att överleva i framtiden utan också en planet att leva på”.

Charlotta Dawidowski Sydstrand

Om Charlotta
Charlotta är egentligen inte biolog utan agronom i grunden. Hon började på AP7 som Hållbarhetsstrateg 1 november i år och ansvarar för att utveckla AP7:s arbete med ansvarsfulla investeringar. Hon har arbetat som analytiker och strateg i finansbranschen de senaste femton åren hos bland andra Ethix och Swedbank Robur. Närmast kommer Charlotta från Swedbank Public Affairs där hon utvecklade hållbarhetsstrategier för koncernen.