Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Från Pensionsmyndighetens webbinarium med Veronica Magnusson som är förbundsordförande på fackförbundet Vision, samt Lisa Gemmel från tankesmedjan Katalys om Pensionerna är tillräckliga. Foto: Youtube

Maria Schultz

”En god pension behöver inte vara en tillräcklig pension”

Reaktionerna efter Pensionsmyndighetens rapport har varit blandade. Pensionsmyndigheten hade därför ett webbinarium kort efter att de släppt rapporten där de bjöd in Veronica Magnusson som är förbundsordförande på fackförbundet Vision, samt Lisa Gemmel från tankesmedjan Katalys som ägs av fem LO-förbund.

Den övergripande kommentaren från båda är att det är bra att rapporten skrivits så att man kan ta avstamp från den och fortsätta en diskussion. Men de tycker att man kan förvänta sig betydligt mer än vad siffrorna i rapporten visar. Båda pekar på att tillräcklighet inte är det viktigaste måttet utan det är hur man kompenseras utifrån den lön som man har haft under sitt arbetsliv och där mångas förväntan har varit att den ska vara ungefär 60 procent av den allmänna pensionen.

– Det behövs mycket för att vi ska komma dit höjd pensionsavgift, jämställda löner och ett arbetsliv där man orkar jobba så pass länge att man hinner tjäna in pensionen, säger Veronica Magnusson på Vision.

Lisa Gemmel som är utredare på Katalys har under våren varit med och författat två pensionsrapporter för Katalys och fackförbundet Byggnads. Och hon tycker att Pensionsmyndighetens rapport är intressant och viktig utifrån att det är en bra startpunkt.

– Men, är tillräckliga pensioner ens ett mått vi ska prata om? För just kompensationsgrad och tillräcklighet kan vara ganska diffusa begrepp, säger Lisa Gemmel.

Hon betonar att tillräcklighet är en filosofisk fråga, för vad är tillräcklighet? Hon nämner de olika mått som Pensionsmyndigheten har pekat på. Ett av dem är att man blev utlovad 60 procent i allmän pension av sin slutlön.

– Många klarar inte av att jobba till riktåldern, man går ner i tid och då får man kanske en högre kompensationsgrad sett till slutlön. Och då tycker jag att det här tillräcklighetsmåttet kanske inte är så bra om man tittar just på slutlönen. För att då får man inte en kompensation för den faktiska inkomsten när den var som högst.

Gemmel anser att tillräcklighetsmåttet problematiskt, men en intressant utgångspunkt för en diskussion.

– För vad är en god pension? En god pension och en tillräcklig pension behöver inte vara samma sak. En tillräcklig pension kan fortfarande vara för låg, säger Gemmel.

Moa Gemmel har även varit med och författat rapporten ”Knegarpension” där man menar att det svenska pensionssystemet är felbyggt i grunden och straffar dem med tunga jobb. Och ett av förslagen i rapporten är att höja pensionsavgiften från dagens 18,5 procent till 20 procent. Själva rapporten i sig visar att kanske inte alla behöver en höjd pension, men det finns grupper där det är nödvändigt, enlig Gemmel.

I rapporten riktar man in sig på låg- och medelinkomsttagare där man föreslår en bottenplatta som de kallar för grundpension med samma belopp som alla får. Sedan ska varje intjänad krona bli som en del av en inkomstpension utöver det. Och enlig beräkningar som man kommer fram till i rapporten så kommer förslaget att ge högre pensioner till låg- och medelinkomsttagare. Därför är höjningen en del av förslaget. Men att bara stoppa in pengar i systemet så kommer det inte att gynna dem med lägst pensioner.

Precis som Gemmel säger går det inte att bara höja avgiften eftersom att det inte kommer att vara så träffsäkert för dem som har låga pensioner idag, i alla fall inte om man behåller dagens regler.

– Det innebär att en hel del kommer att avräknas mot garantipension och bostadstillägg. Då försvinner en del av utav höjningen. Dessutom leder en höjd avgift sannolikt till lägre pensionsålder också, säger Ole Settergen från Pensionsmyndigheten.

På Vision vill man gå ännu längre och föreslår en helrenovering av den allmänna pensionen.

– Vi tycker att höjd pensionsavgifter en viktig åtgärd för att inte hålla på att lappa laga utan vi behöver få in mer pengar i systemet, säger Veronica Magnusson på Vision.

Men huvudfrågan är ändå hur detta ska finansieras?

– Jag kommer från en plats där vi inte ser ett problem med att höja skatterna för att finansiera den här typen av generella välfärdssatsningar. Vi vill att det ska vara skattefinansierat men att det inte ska slå mot löntagarna, säger Gemmel.

Pensionsmyndigheten frågar även varför det finns en sådan utbredd oro eftersom att deras rapport ändå visar att en ganska stor del har hyfsad pension.

– Det kan säkert vara så, men för de allra flesta kan det bero på att det är ett svårnavigerat system. Man har helt enkelt svårt att förstå vad man kommer att få i pension i slutändan. Sedan ser vi ju att den allmänna pensionen inte kompenserar för det man förväntar sig och då finns det en oro. De flesta sitter med bolån och barnbarn som man kanske vill gå på bio med, säger Gemmel.

Hon säger vidare att det finns en önskan om att kunna ha ett gott liv som pensionär. Det betyder inte att det ska vara överdådigt men ett gott liv.

Att pensionen är en het potatis är nog de flesta överens om, men enligt Pensionsmyndighetens rapport är ändå vårt system bättre jämfört med många andra länder. Att så många som cirka 300 000 pensionärer ändå ligger under gränsen för relativ låg ekonomisk standard beror på att alla inte får full garantipension eller fullt bostadstillägg.

Se hela webbinariet här:

LÄS MER:

Pensionsmyndighetens rapport: Pensionerna är tillräckliga

Adventstid innebär att pensionsspararna får påfyllning