Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

En grönare finanssektor

Johan Florén, chef kommunikation och ägarstyrning, AP7

Första gången vi anordnade Framtidsforum var 2015, uppföljningen 2016 var en fördjupning och syftade till att identifiera forskningsteman. Det ledde i sin tur fram till ett forskningsprojekt som AP7 är en av initiativtagarna till.

Vinnova är forskningsfinansiär och projektet, En grönare finanssektor – hur forskning kan informera finansiella beslutsprocesser, påbörjas 2017 på Handelshögskolan i Stockholm med MISUM (Mistra Center for Sustainable Markets) som forskningskoordinator.

AP7 tillsammans med Storebrand/SPP deltar aktivt i ett av de tre delprojekten, Investerares strategier för utfasning av kol.

Nästa vecka får du veta mer om detaljerna kring forskningsprojektet och vad vi som investerare hoppas kunna bidra med.

Louise Svensson