Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

En röst på stämman

charlotta_2

Årets bolagsstämmosäsong är igång och det är högsäsong för ett av de viktigaste påverkansverktygen för aktieägare, att rösta för hur bolagen ska styras.

Den möjligheten utnyttjar AP7 till fullo. Vi utnyttjar nämligen rösträtten i så gott som alla bolag vi äger, vilket innebär tusentals olika frågor per år. Hållbarhet är ett område där vi är aktiva ägare, där det kommer allt fler aktieägarmotioner. I många fall stöder vi höjda hållbarhetsambitioner i strid med bolagsledningarnas vilja och rekommendationer.

Vi har identifierat bolags politiska inflytande och påverkan av lagstiftning specifikt inom klimatområdet, som en viktig fråga i vårt påverkansarbete. Där röstar vi konsekvent för motioner att bolag ska bli mer transparenta kring lobbyingaktiviteter och finansiellt stöd till politiska partier och organisationer.

Nytt för i år är att vi tillsammans med andra investerare lägger egna aktieägarförslag på ett antal stämmor i USA och Storbritannien. I de amerikanska oljebolagen Exxon, Chevron och ConocoPhillips kommer aktieägarna få rösta om AP7:s förslag att företagen ska förbättra redovisningen om hur de bedriver politisk lobbying.

Oljebolagen rekommenderar ofta sina ägare att rösta emot förslagen, så majoritetsstöd är knappast att räkna med från ägarna. Men, om tillräckligt många ägare röstar för förslagen blir det en viljeyttring från ägarna som oljebolagen får svårt att strunta i.

Annat är det med de brittiska gruvbolagen Rio Tinto, Anglo American och Glencore, där AP7 tillsammans med ett stort antal andra ägare lägger fram förslag om höjda klimatambitioner under initiativet Aiming for A.

Alla tre bolagsstyrelserna har öppet gått ut och stött förslagen och sannolikheten är stor att förslagen antas på stämmorna, på liknande sätt som på förra årets bolagsstämmor i BP, Shell och Statoil. Här kan du läsa mer om initiativet Aiming for A.

För oss är detta ett mycket konkret verktyg som vi använder för att påverka bolagen i en hållbar riktning.

Charlotta Dawidowski Sydstrand